Download Print this page

Izmēri; Instalācijas Shēma - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.8
Izmēri 4
Tvertnes izmēri (skat. tabulu „Tehniskie dati")
1 Sildītāja atloks
2 Magnija anods
3 Izejas strāvas caurule
4 Temperatūras izvēles poga
5 Iekarināšanas balsts
6 Signāllampa
2.9
Installations schema 3
1 Drošības vārsts
2 Atpakaļplūdes novērsējs
3 Spiediena pārbaudes atveres
4 Slēgvārsts
5 Spiediena samazinātājs
6 Piekļuves vietas
7 Notekas novadītājs ar smakas aizslēgu
3.
Garantija
Attiecībā uz garantijām, lūdzu, meklējiet piegādes nosacījumus un noteikumus savā valstī.
Šīs ierīces uzstādīšana, elektrības savienojums un pirmā darbība ir jāveic kvalificētam
uzstādītājam.
Uzņēmums nav atbildīgs par defektiem, kas radušies precēm, kas piegādātas saskaņā ar
ražotāja instrukciju.
3.1
Vide un otrreizēja pārstrāde
Novecojušu ierīču otrreizēja pārstrāde
No ierīcēm ar šo uzlīmi nedrīkst atbrīvoties kā no parastiem atkritumiem. Tās ir jāsavāc
atsevišķi, un no tām ir jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Instalētājam
43

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series