Download Print this page

Techninė Priežiūra; Techniniai Duomenys - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

Montuotojui
2.6
Techninė priežiūra
Prietaiso išorė nereikalauja ypatingos priežiūros. Pakanka prietaisą nuvalyti drėgna šluoste
arba kempine. Nenaudokite šveitimo ir agresyvių plovimo priemonių!
Dėmesio! Atliekant bet kokius priežiūros darbus, visus prietaiso polius būtina atjungti
!
nuo elektros tinklo!
Kad prietaisu galėtumėte ilgai naudotis, rekomenduojame kasmet pavesti specialistui patikrinti
šildytuve įrengtą apsaugos nuo korozijos anodą (magnio anodas). Vietovėse, kuriose vanduo
itin agresyvus, šį patikrinimą gali reikėti atlikti dažniau – atitinkamos informacijos kreipkitės į
prietaisą įrengiantį specialistą arba tiesiogiai į vandens tiekimo bendrovę.
Nuo perkaitimo prietaisas apsaugotas temperatūros ribotuvu, kuris atjungia visas tinklo fazių
linijas. Jei suveikė apsauginis temperatūros ribotuvas, kreipkitės į įgaliotą specialistą, kad
atliktų prietaiso remontą. Apsauginis temperatūros reguliatorius, paleistas paspaudus po
skydinės gaubtu prie reguliatoriaus esantį mygtuką (jis apibūdinamas kaip saugos mygtukas),
gali būti atstatytas į pradinę padėtį.
2.7

Techniniai duomenys

Tipas
Nominalinė įtampa
Vartojama galia
Talpa
Energijos
sąnaudos
parengties režime
Paruošiamas 40°C
temperatūros
(1)
vandens kiekis
Tuščio šildytuvo
masė
Svoris (kai
užpildyta)
Matmenys
A
B
C
D
E
H
I
K
M
X
Leidžiamasis
eksploatacinis
antslėgis
Saugos klasė
Bandymų ženklas
Šalto vandens prijungimas – 15 °C ir rezervuaro temperatūra – 65 °C
(1)
46
EWH Basis
EWH Basis
30 / 30 N
50 / 50 N
W
2000
2000
litrais
30
kWh/d
0,73
litrais
56,2
101,5
kg
16
kg
46
mm
100
mm
296
mm
47
mm
390
mm
530
mm
585
mm
102
mm
386
mm
78
mm
G 1/2"
G 1/2"
MPa
EWH Basis
EWH Basis
80 / 80 N
100 / 100 N
1/N/PE ~ 230V
2000
2000
50
80
0,93
1,16
144,3
21
26
71
106
100
100
296
274
47
28
390
470
591
583
840
810
296
255
386
485
78
75
G 3/4"
G 3/4"
apsauga nuo vandens čiurkšlės (IP 25)
žr. gaminio lentelę
EWH Basis
EWH Basis
120 / 120 N
150 / 150 N
2000
2000
100
120
1,48
1,71
186
227,9
30
34
130
154
100
100
274
274
28
28
470
470
735
889
962
1116
1352
255
255
485
485
75
75
G 3/4"
G 3/4"
0,6
EWH Basis
200 / 200 N
2200
150
200
2,01
2,90
291
385,3
41
50
191
250
100
100
274
274
28
28
470
470
1125
1425
1652
255
255
485
485
75
75
G 3/4"

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series