Download Print this page

Przyłącze Elektryczne; Uruchomienie; Pole Obsługi - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.3
Przyłącze elektryczne 2
1 Zacisk przyłączeniowy do lampki roboczej
2 Zacisk przyłączeniowy do lampki roboczej
3 Strona wejściowa regulatora
4 Przewód ochronny (podłączyć bezpośrednio do śruby M6 przyspawanej punktowo na zbiorniku)
5 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
6 Regulator temperatury
7 Lampa jarzeniowa
8 Grzejnik
A (L)
Zacisk L regulatora
B(N)
Zacisk N regulatora
C Kołpak dolny osłony
D Osłona zewnętrzna obudowy
E Anoda
F Pojemnik
R Opór el. 560 Om
Przyłącze elektryczne należy wykonać przy uwzględnieniu obowiązującej instrukcji montażu oraz
obowiązujących norm i przepisów. Na „Przepisy dla wznoszenia urządzeń elektroenergetycznych
z napięciami znamionowymi do 1000 V" oraz przepisy miejscowego zakładu energetycznego należy
zwrócić szczególną uwagę. Urządzenia są przeznaczone tylko do stałego przyłączenia do sieci prądu
przemiennego 230 V ~. W przewodzie zasilającym musi być przy tym dostępny wielobiegunowy od-
cinek rozdzielający z odstępem między stykami wielkości co najmniej 3 mm (np. bezpiecznik).
Inwestor musi na miejscu budowy dla wszystkich biegunów w doprowadzeniu zapewnić odstęp
między kontaktami wielkości co najmniej 3 mm między kontaktami (np. bezpiecznik).
!
Przyłączenie elektryczne może wykonać tylko uprawniony instalator.
Zbiorniki ścienne EWH 30 ... 200 Basis są fabrycznie połączone przewodami według schematu
połączeń 2.
2.4

Uruchomienie

Pierwsze uruchomienie i nagrzewanie musi być nadzorowane przez fachowca.
Temperatura wody może być nastawiona według potrzeb przy gałce wyboru temperatury.
Gałka wyboru temperatury znajduje się na dolnej pokrywie (patrz ilustracja 1).
Przy mniejszym zużyciu wody ciepłej przy wodzie zawierającej dużo wapnia zalecane jest
nastawienie energooszczędne „E" przy ok. 55-60 °C. Urządzenie dogrzewa automatycznie
w określonych odstępach czasowych lub po poborze wody ciepłej.
Odłączenie zbiornika zaleca się tylko przy dłuższej nieobecności. Straty ciepła są małe
z powodu wysokogatunkowej izolacji cieplnej z piany poliuretanowej bez węglowodorów
fluorochloropochodnych.
Ryzyko zamarznięcia: Urządzenie jest zabezpieczone przed zamarznięciem wyłącznie jeśli
znajduje się pod napięciem. Po odłączeniu zasilania, gdy istnieje ryzyko zamarznięcia, należy
!
opróżnić zasobnik. Zabezpieczenie przed zamarznięciem nie obejmuje zespołu ochronnego i
przewodu wody.
2.5
Pole obsługi 
Nastawienie mrozoochronne
E
Nastawienie energooszczędne (ok. 60 °C)
Zakres temperatury (ok. 70 °C)
Dla Instalatora
25

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series