Download Print this page

Instrucţiuni De Instalare Şi Utilizare; Instalare; Montare Pe Perete; Conectare La Sursa De Alimentare Cu Apă - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

Pentru utilizator şi instalator
1
Instrucţiuni de instalare şi utilizare
Păstraţi acest manual cu instrucţiuni într-un loc sigur. Predaţi-le noului proprietar în cazul în
care aparatul va aparţine altei persoane. Le puteţi pune la dispoziţia persoanei care realizează
operaţiunile de întreţinere sau de reparare.
2

Instalare

2.1
Montarea pe perete
Fixaţi boilerul EWH 30 ... 200 Basis / Basis N cu conductele pentru conexiunea la sursa de apă în
partea de jos într-o încăpere fără pericol de îngheţ lângă punctul de conectare.
Materialele utilizate pentru montarea aparatului trebuie să fie selectate în funcţie de duritatea
peretelui. Trebuie să fie luată în consideraţie greutatea combinată a dispozitivelor de încălzire şi
umplerea cu apă (vezi tabelul „Specificaţii tehnice").
Poziţia şuruburilor necesare pentru instalare este prezentată în figurile 4 şi 5.
În funcţie de tipul aparatului, suporturile de montare pentru instalarea verticală şi cea orizontală sunt
fixate pe boiler.
2.2
Conectarea la sursa de alimentare cu apă
Aparatul trebuie să fie conectat la sistemul de alimentare cu apă de către un tehnician autorizat,
ţinând cont de instrucţiunile de instalare în vigoare şi de standardele şi regulile relevante.
Conexiunea la sursa de alimentare cu apă este închisă (rezistentă la presiune).
Boilerele cu montare pe perete pot fi conectate la sistemele de conducte din plastic.
Informaţii privind conectarea la sistemele de conducte din plastic: În cazul unei defecţiuni, se pot
atinge temperaturi de până la 95˚C (maxim 0,6 MPa). Conductele din plastic trebuie să fie speciale
pentru a putea fi utilizate împreună cu aceste aparate.
Pericol deteriorare! Dacă presiunea apei este mai mare de 5 bar, pe conducta de alimentare cu
!
apă rece trebuie să fie conectat un dispozitiv de reducere a presiunii.
Atenţie: Aparatul se află sub presiune. Pe parcursul încălzirii se scurge condensul prin
!
ventilul de siguranţă. Dacă se scurge şi după ce s-a încheiat încălzirea apei, atunci informaţi
tehnicianul de specialitate.
Înainte de a conecta boilerul la conducta de apă, curăţaţi bine conducta pentru a preveni
pătrunderea obiectelor străine în boiler sau în echipamentul de siguranţă.Este recomandabil să
instalaţi boilerul aşa cum este indicat în figura 3.
Pericol deteriorare! Boilerul trebuie să fie instalat împreună cu supapa de siguranţă.
!
Citiţi cu atenţie informaţiile de siguranţă oferite în instrucţiunile de instalare pentru supapa de
siguranţă.Supapa de siguranţă protejează boilerul împotriva creşterii excesive a presiunii.
Ventilul siguranţă trebuie verificat regulat, privind capacitatea de funcţionare.
Boilerele EWH Basis sunt prevăzute cu supapă de siguranţă fără supapă anti retur ca accesoriu.
Boilerele EWH Basis N sunt prevăzute cu supapă de siguranţă cu supapă anti retur. Această supapă
de siguranţă trebuie să fie acţionată la intervale periodice de timp pentru a preveni blocarea
(formarea unor depozite de calcar).
Orificiul de evacuare a picăturilor de apă a supapei de siguranţă trebuie să fie menţinut deschis spre
atmosferă.Orificiul de evacuare a picăturilor de apă trebuie să fie conectat la o conductă de scurgere
ce asigură evacuarea în siguranţă a apei.Umplerea: După conectarea boilerului, deschideţi supapa de
oprire. Deschideţi robinetul pentru apă caldă. Rezervorul este plin atunci când curge apă la robinetul
de apă caldă.
Pericol deteriorare! Închideţi robinetul şi verificaţi eventuale scurgeri.Nu conectaţi niciodată
!
boilerul la sursa de alimentare cu energie electrică fără a verifica dacă rezervorul este umplut
cu apă.
28

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series