Download  Print this page

AEG EWH Comfort 30 Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

EWH 30, 50, 80, 100, 120, 150 Comfort
EWH 30, 50, 80, 100, 120, 150 Comfort N
Geschlossene Wandspeicher
30 Liter bis 150 Liter
Gebrauchs- und Montageanweisung
Closed wallmounted storage heaters
30 litres to 150 litres
Operating and installation instructions
Водонагреватель емкостной электрический
от 30 до 150 литров
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Zárt fali melegvíz-tároló
30 litertől 150 literig
Használati és szerelési utasítás
Nástěnné tlakové zásobníky
30 až 150 litrů
Návod k montáži a použití
Zamknięte zbiorniki ścienne
30 litrów do 150 litrów
Instrukcja obsługi i montażu
Deutsch
English
Русский
Magyar
Česky
Polski

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Comfort 30

  Summary of Contents for AEG EWH Comfort 30

 • Page 1 EWH 30, 50, 80, 100, 120, 150 Comfort EWH 30, 50, 80, 100, 120, 150 Comfort N Geschlossene Wandspeicher Deutsch 30 Liter bis 150 Liter Gebrauchs- und Montageanweisung Closed wallmounted storage heaters English 30 litres to 150 litres Operating and installation instructions Водонагреватель...
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhalt Contents Deutsch English Gebrauchs- und Operating and installation Montageanweisung ________ 4 instructions _______________ 7 Montage __________________ 4 Installation ________________ 7 2.1 Wandmontage _____________ 4 2.1 Wall mounting _____________ 7 2.2 Wasseranschluss ____________ 4 2.2 Water connection ___________ 7 2.3 Elektrischer Anschluss _______ 5 2.3 Electrical connection ________ 8 2.4 Inbetriebnahme ____________ 5 2.4 Putting into operation _______ 8...
 • Page 3       = 30 - 50 l  = 80 - 150 l 282,5...
 • Page 4: Gebrauchs- Und Montageanweisung

  Für den Benutzer und den Installateur Gebrauchs- und Montageanweisung Diese Anweisung sorgfältig aufbewahren, bei Besitzerwechsel dem Nachfolger aushändigen. Bei Wartungs- und etwaigen Instandsetzungsarbeiten dem Installateur zur Einsichtnahme überlassen. Montage Wandmontage Die Wandspeicher EWH Comfort / Comfort N in einem frostfreien Raum in der Nähe der Zapfstelle montieren.
 • Page 5: Elektrischer Anschluss

  Für den Installateur Elektrischer Anschluss  1 Anschlussfeld 5 Heizkörper 2 Temperaturbegrenzer 6 Tast-Schalter für volle oder halbe Heizleistung 3 Thermostat 7 Anode 4 Signallampe 8 Behälter Der elektrische Anschluss muss unter Beachtung der jeweils gültigen Montageanleitung sowie den jeweils gültigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden. „Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V“...
 • Page 6: Technische Daten

  Für den Installateur Technische Daten Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort 30 / 30 N 50 / 50 N 80 / 80 N 100 / 100 N 120 / 120 N 150 / 150 N Nennspannung 1/N/PE ~ 230V Leistungsaufnahme 2 x 900 2 x 900 2 x 900...
 • Page 7: Operating And Installation Instructions

  For the user and fitter Operating and installation instructions Keep these instructions in a safe place. Hand them over to the new owner if the appliance changes hands. Make them available to the fitter when any maintenance work or repairs are carried out. Installation Wall mounting Fit the EWH Comfort / Comfort N wall-mounted storage water heaters in a frost-proof room next to...
 • Page 8: Electrical Connection

  For the fitter Electrical connection  1 Connection panel 5 Heating element 2 Temperature limiter 6 Switch for full/half power 3 Thermostat 7 Anode 4 Signal lamp 8 DHW cylinder The appliance must be connected to the power supply taking the applicable installation instructions and the relevant standards and regulations into consideration.
 • Page 9: Maintenance

  For the fitter Technical specifications Type Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort 30 / 30 N 50 / 50 N 80 / 80 N 100 / 100 N 120 / 120 N 150 / 150 N Rated voltage 1/N/PE ~ 230V Power consumption 2 x 900 2 x 900...
 • Page 10: Инструкция По Монтажу И Эксплуатации

  Для пользователя и сервисного специалиста Инструкция по монтажу и эксплуатации Аккуратно храните данную инструкцию, при смене владельца передавайте ее новому владельцу. Перед началом работ по техническому обслуживанию или ремонту предоставьте данную инструкцию для ознакомления сервисному специалисту. Монтаж Настенный монтаж Смонтируйте водонагреватель EWH 30...150 Comfort / Comfort N в помещении с положительной температурой...
 • Page 11: Электрическое Подключение

  Для сервисного специалиста Ни в коем случае не включайте водонагреватель в электросеть, не проверив, действительно ли он полностью заполнен водой! Электрическое подключение  1 Терминал электроподключения (клеммы) 2 Предохранительный термостат 3 Терморегулятор 4 Световой индикатор 5 Нагревательный элемент 6 Переключатель „полная мощность / 50% мощности“ 7 Анод...
 • Page 12: Техническое Обслуживание

  Для сервисного специалиста Техническое обслуживание Не требуется специального обслуживания наружних частей прибора. Чистку наружних частей прибора рекомендуется производить мягкой салфеткой или влажной губкой. Не допускается применять абразивных веществ или агрессивных моющих средств. Внимание! При выполнении любых работ с прибором полностью отключить его от сети! Для...
 • Page 13: Размеры

  Для сервисного специалиста Габариты  Габариты прибора (см. таблицу „Технические параметры“) 1 Нагревательный элемент 2 Магниевый анод 3 Тракт водозабора 4 Регулятор температуры 5 Монтажная консоль 6 Штуцер подачи воды в прибор 7 Штуцер разбора воды из прибора Схема установки  1 Предохранительный...
 • Page 14: Használati És Szerelési Utasítás

  A felhasználó és a szerelő számára Használati és szerelési utasítás Gondosan őrizze meg a jelen utasítást, és tulajdonosváltás esetén adja át az utódnak. Karbantartási és esetleges javítási munkák esetén az utasítást adja át a szerelőnek betekintés céljából. Szerelés Falra szerelés Az EWH 30 ...
 • Page 15: Elektromos Csatlakozás

  A szerelő számára Elektromos csatlakozás  1 L, N 2 Hőmérséklethatároló 3 Hőmérsékletszabályozó 4 Jelzőlámpa 5 Fűtőtest 6 Fokozatkapcsoló 7 Anód 8 Tartály Az elektromos csatlakozást a mindenkor érvényes szerelési utasítás, valamint a mindenkor érvényes szabványok és előírások figyelembevételével kell létrehozni. Különös figyelmet kell szentelni az „1000 V névleges feszültségű...
 • Page 16: Karbantartás

  A szerelő számára Karbantartás A melegvíz-tároló külső burkolata nem igényel különösebb karbantartást. Tisztítás céljából egy puha törlőkendővel vagy nedves szivaccsal kell letörölni. Ne használjon súrolószert vagy agresszív mosogtószert. Figyelem! Minden munkálat előtt a készüléket válassza le a hálózatról! A készülék hosszú élettartamának biztosításához ajánlatos a készülékbe beszerelt korrózióvédő anódot (magnézium anódot) évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni.
 • Page 17: Méretek

  A szerelő számára Méretek  A melegvíz-tároló méretei (lásd a „Műszaki adatok“ című táblázatot). 1 Fűtőkarima 2 Magnéziumanód 3 Kifolyócső 4 Hőmérsékletszabályozó gomb 5 Felfüggesztő kengyel 6 vízcsatlakozó csonk 7 Melegvíz kimeneti csatlakozó Szerelési vázlat  1 Biztonsági szelep 2 Visszaáramlás-gátló 3 Nyomásellenőrző...
 • Page 18: Návod K Montáži A Použití

  Pro uživatele a instalatéry Návod k montáži a použití Tento návod dobře uschovejte a při změně majitele jej předejte nástupci. Při údržbě a dalších činnostech spojených s opravami jej předejte k nahlédnutí instalatérovi. Montáž Montáž na stěnu Nástěnné zásobníky EWH 30 ... 150 Comfort/Comfort N montujte v prostředí chráněném před mrazem v blízkosti místa odběru s přípojkami vody zespodu.
 • Page 19: Elektrické Připojení

  Pro instalatéry Elektrické připojení  1 Svorkovnice L,N 2 Omezovač teploty 3 Regulátor teploty 4 Kontrolka 5 Topný článek 6 Tlačítko pro plný/ poloviční výkon 7 Anoda 8 Nádrž Elektrické připojení musí být provedeno při dodržení pokynů uvedených v platném návodu k montáži a rovněž...
 • Page 20: Údržba

  Pro instalatéry Údržba Vnější povrch zásobníku nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Při čištění stačí jen otření měkkým hadříkem nebo vlhkou houbou. Nepoužívejte žádné abrazivní nebo agresivní mycí prostředky. Pozor! Při všech pracích odpojte všechny póly od sítě! K zajištění dlouhodobé životnosti se doporučuje jednou do roka nechat odborníkem zkontrolovat anodu pro ochranu proti korozi (magneziová...
 • Page 21: Rozměry

  Pro instalatéry Rozměry  Rozměry zásobníku (viz tabulka „Technické údaje“). 1 Topná příruba 2 Magneziová anoda 3 Výtoková trubka 4 Ovladač nastavení teploty 5 Závěsná lišta 6 Studená voda 7 Teplá voda Schéma instalace  1 Pojistný ventil 2 Zpětná klapka nebo ventil 3 Hrdlo pro měření...
 • Page 22: Instrukcja Obsługi I Montażu

  Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i montażu Tę instrukcję należy starannie przechowywać i przekazać następcy przy zmianie właściciela. Przy pracach konserwacyjnych i ewentualnych pracach remontowych przekazać instalatorowi do zapoznania się. Montaż Montaż ścienny Zbiorniki ścienne EWH 30 ... 150 Comfort / Comfort N montować w pomieszczeniu chronionym od mrozu w pobliżu miejsca poboru z przyłączeniami wody w dół.
 • Page 23: Przyłącze Elektryczne

  Dla Instalatora Przyłącze elektryczne  1 Listwa zaciskowa 2 Ogranicznik temperatury 3 Regulator temperatury 4 Lampa sygnalizacyjna 5 Grzałka 6 Przycisk przełączający pełna moc / połowa mocy 7 Anoda 8 Zbiornik Przyłącze elektryczne należy wykonać przy uwzględnieniu obowiązującej instrukcji montażu oraz obowiązujących norm i przepisów.
 • Page 24: Konserwacja

  Dla Instalatora Konserwacja Strona zewnętrzna zbiornika nie wymaga szczególnej konserwacji. W celu oczyszczenia wycierać miękką ścierką lub wilgotną gąbką. Nie stosować środków szorujących lub agresywnych środków do płukania. Uwaga! Przy wszelkich pracach urządzenie należy wszystkimi biegunami odłączyć od sieci! W celu zapewnienia długiego czasu życia zaleca się roczną inspekcję anody przeciwkorozyjnej (anody magnezowej) zainstalowanej w urządzeniu przez fachowca.
 • Page 25: Rozmiary

  Dla Instalatora Rozmiary  Rozmiary zbiorników (patrz tabela „Dane techniczne“). 1 Grzałka 2 Magnezowa anoda ochronna 3 Rurka wypływu wody 4 Pokrętło doboru temperatury 5 Listwa mocującas 6 Króciec zimnej wody 7 Króciec wypływu ciepłej wody Schemat instalacji  1 Zawór bezpieczeństwa 2 Zawór zwrotny 3 Króciec kontroli ciśnienia 4 Zawór odcinający...
 • Page 26: Umwelt Und Recycling

  Umwelt und Recycling              -  -   -    -   -   -         ...
 • Page 27: Environment And Recycling

  Environment and recycling Please help us to protect the environment by disposing of the packaging in accordance with the national regulations for waste processing. Recycling of obsolete appliances Appliances with this label must not be disposed off with the general waste. They must be collected separately and disposed off according to local regulations.
 • Page 30 07 11 / 9 88 67 - 11 0 73 - 6 23 11 41 07 11 / 9 88 67 - 77 Polska AEG Oddzial Stiebel Eltron Polska Sp. z.o.o. Ul. Instalatorów 9 02-237 Warszawa Tel. 0 22 - 8 46 48 20...