Download Print this page

Údržba; Technické Údaje - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

Pro instalatéry
2.6
Údržba
Vnější povrch zásobníku nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Při čištění stačí jen otření měkkým
hadříkem nebo vlhkou houbou. Nepoužívejte žádné abrazivní nebo agresivní mycí prostředky.
Pozor! Při všech pracích odpojte všechny póly od elektrické sítě!
!
K zajištění dlouhodobé životnosti se doporučuje jednou do roka nechat odborníkem zkontrolovat
anodu pro ochranu proti korozi (magneziová anoda) instalovanou v přístroji. V oblastech se zvláště
agresivní vodou může být tato kontrola nutná častěji - příslušné informace získáte u instalatéra nebo
přímo u vodárenského podniku!
Přístroj je chráněn proti nadměrnému ohřátí pomocí bezpečnostního omezovače teploty, který
přerušuje všechny fáze. Pokud by došlo k aktivaci bezpečnostního omezovače teploty, je třeba
povolat kvalifikovaného odborníka k provedení opravy. Bezpečnostní omezovač teploty můžete
resetovat po jeho vybavení stisknutím tlačítka, umístěného na regulátoru v krytu v prostoru spínačů
(označení Safety).
2.7
Technické údaje
Typ
Jmenovité napětí
Příkon
Jmenovitý obsah
Spotřeba proudu v
pohotovostním stavu kWh/d
Odebíratelné
množství smíšené
(1)
vody
při 40 °C
Hmotnost (prázdná)
Hmotnost (po
naplnění)
Rozměry
A
B
C
D
E
H
I
K
M
X
Dovolený provozní
přetlak
Druh ochrany
Kontrolní znak
(1)
Přítok studené vody 15 °C a teplota zásobníku 65 °C
22
EWH Basis
EWH Basis
30/30 N
50/50 N
W
2000
2000
litrů
30
50
0,73
0,93
litrů
56,2
101,5
kg
16
21
kg
46
71
mm
100
100
mm
296
296
mm
47
47
mm
390
390
mm
530
591
mm
585
840
mm
102
296
mm
386
386
mm
78
78
mm
G 1/2"
G 1/2"
MPa
EWH Basis
EWH Basis
80/80 N
100/100 N
1/N/PE ~ 230V
2000
2000
80
100
1,16
1,48
144,3
186
26
30
106
130
100
100
274
274
28
28
470
470
583
735
810
962
255
255
485
485
75
75
G 3/4"
G 3/4"
0,6
Ochrana proti tryskající vodě (IP 25)
viz typový štítek
EWH Basis
EWH Basis
120/120 N
150/150 N
2000
2000
120
150
1,71
2,01
227,9
291
34
41
154
191
100
100
274
274
28
28
470
470
889
1125
1116
1352
255
255
485
485
75
75
G 3/4"
G 3/4"
EWH Basis
200/200 N
2200
200
2,90
385,3
50
250
100
274
28
470
1425
1652
255
485
75
G 3/4"

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series