Download Print this page

Električni Priključek; Zagon; Upravljalna Letev - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.3
Električni priključek 2
1 Priključna sponka za obratovalno luč
2 Priključna sponka za obratovalno luč
3 Vhodna stran regulatorja
4 Zaščitni vod (priključite neposredno na vijak M6, ki je točkovno privarjen na posodo)
5 Varnostno temperaturno omejevalo
6 Regulator temperature
7 Tlivka
8 Grelno telo
A(L)
L sponka regulatorja
B(N) N sponka regulatorja
C Spodnji pokrov oboda
D Zunanji oklep ohišja
E Anoda
F Posoda
R Upor, 560 Ohm
Električni priključek se mora opraviti ob upoštevanju posamično veljavnega navodila za montažo
ter posamično veljavnih norm ter predpisov. Pri tem se morajo posebno upoštevati „Določila za
inštalacijo naprav z jakim tokom z nazivnimi napetostmi do 1000 V" in predpisi lokalnega podjetja
za oskrbo z energijo (EVU). Naprave so predvidene za fiksno priključitev na 230 V ~ izmenično
električno omrežje.
Pri tem mora za vse pole na strani vgradnje obstajati ločevalna razdalja, ki znaša najmanj 3 mm
kontaktnega razmaka (npr. varovalka).
Električni priključek sme izvesti samo priznani inštalater.
!
Stenski bojler EWH 30 ... 200 Basis so tovarniško ožičeni v skladu s stikalno shemo 2.
2.4

Zagon

Prvi zagon in gretje mora nadzirati strokovnjak.
Temperatura vode se lahko s pomočjo gumba za izbiro temperature nastavi po potrebi, gumb za
izbiro temperature se nahaja pod pokrovom (glej sliko 1).
Pri manjši porabi tople vode ali pri vodi, ki vsebuje veliko apnenca, se priporoča nastavitev z
varčevanjem energije „E" pri pribl. 55-60 °C. V določenih časovnih intervalih ali po odvzemu tople
vode se naprava samodejno naknadno segreje.
Priporoča se, da bojler samo pri daljši odsotnosti izključite iz omrežja. Zaradi visoko kakovostne
toplotne izolacije iz poliuretanske pene brez FCKW je toplotna izguba nizka.
Nevarnost zmrzovanja: Naprava je zaščitena proti zmrzovanju samo, če obstaja oskrba
!
z napetostjo. Če je naprava ločena iz omrežja, potem v primeru zmrzovanja izpraznite
zbiralnik. Brez zaščite sta varnostna skupina in vodna napeljava.
2.5
Upravljalna letev 
Položaj za zaščito proti zmrzovanju
E
Položaj za varčevanje energije (pribl. 60 °C)
Temperaturno področje (pribl. 70 °C)
Za inštalaterja
53

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series