Download Print this page

Размери; Схема За Инсталация - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.8
Размери 4
Размери на бойлера (виж таблица „Технически данни")
1 Нагряващ фланец
2 Магнезиев анод
3 Тръба за изтичане
4 Бутон за избор на температура
5 Скоби за окачване
6 Сигнална лампа
2.9
Схема за инсталация 3
1 Предпазен вентил
2 Клапа за връщане на водата
3 Накрайник за контролиране на налягането
4 Спирателен кран
5 Клапан за намаляване на налягането
6 Места за водовземане
7 Отвеждащ улей/сифон
3.
Гаранция
За гаранции моля вижте съответните срокове и условия за поддръжка на Вашата страна.
!
Монтирането, свързването на електричеството и първото въвеждане в експлоатация
трябва да се проведат от квалифициран монтажник.
Компанията не поема отговорност за повреда на кои и да е вече доставени стоки,
съгласно и с инструкциите на производителя.
3.1
Околна среда и рециклиране
Рециклиране на остарели уреди
Уреди с този етикет не трябва да бъдат групирани с основните отпадъци. Те трябва
да се събират отделно и групирани съгласно месните наредби.
За монтажника
59

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series