Download Print this page

Rozměry; Schéma Instalace - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.8
Rozměry 4
Rozměry zásobníku (viz tabulka „Technické údaje").
1 Příruba ohřívání
2 Magneziová anoda
3 Výtoková trubka
4 Ovladač nastavení teploty
5 Závěsná konzole
6 Kontrolka
2.9
Schéma instalace 3
1 Pojistný ventil
2 Ochrana proti zpětnému toku
3 Hrdlo pro tlakovou zkoušku
4 Uzavírací ventil
5 Redukční ventil
6 Odběrní místa
7 Výlevka / sifon
Záruční podmínky
Uplatňování nároku na poskytnutí záruky je možné pouze v zemi, kde byl přístroj zakoupen. Obrat'te se prosím na
příslušné zastoupení rmy Stiebel Eltron nebo na dovozce.
Montáž, elektroinstalaci, údržbu a první uvedení do provozu smí provádět pouze kvali kovaný odbornik.
!
Výrobce nerućí za přístroje poškozené vlivem nedodržení pokynů pro montáž a provoz uvedených v příslušném
!
montážním a provozním návodu.
Ekologie a recyklace
Žádáme vás, abyste nám byli nápomocni při ochraně životního
prostředí. Proto odstraňte obal v souladu s platnými státními
předpisy pro zpracování odpadu.
Pro instalatéry
23

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series