Download Print this page

Mõõtmed; Paigaldusskeem - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.8
Mõõtmed 4
Boileri mõõtmed (vt tabel „Tehnilised andmed")
1 küttekeha paigaldusäärik
2 magneesiumanood
3 väljavoolutoru
4 temperatuurivaliku nupp
5 paigaldustugi
6 märgulamp
2.9

Paigaldusskeem 3

1 kaitseklapp
2 tagasilöögiklapp
3 survekontrolli toru
4 sulgeventiil
5 rõhualandusventiil
6 väljundid
7 haisulukuga sifoon
3.
Garantii
Garantiitingimused leiate oma riigi jaoks sätestatud tarnetingimustest ja sätetest. Toote paigal-
dust, vooluvõrku ühendamist ja esmakordset käivitamist peab teostama kvalifitseeritud spetsi-
alist. Ettevõte ei vastuta toote mistahes rikete eest, mis on tekkinud tootja juhiseid eirates.
3.1
Keskkond ja jäätmekäitlus
Kasutusest kõrvaldatud seadmete ümbertöötlus
Selle märgistusega seadmeid ei tohi kõrvaldada sarnaselt tavaliste jäätmetega. Need
tuleb eraldi kokku koguda ja likvideerida vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Spetsialistile
39

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series