Download Print this page

Dimenzije; Shema Za Instaliranje - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.8

Dimenzije 4

Dimenzija spremnika (vidi tabelu „Tehnički podaci").
1 Grijaća prirubnica
2 Magnezijeva anoda
3 Ispusna cijev
4 Gumb za izbor temperature
5 Luk za vješanje
6 Signalno svijetlo
2.9

Shema za instaliranje 3

1 Sigurnosni ventil
2 Sprječavanje povratnog toka
3 Nastavak za ispitivanje tlaka
4 Zaporni ventil
5 Reduktor tlaka
6 Priključna mjesta
7 izljev / sifon
3.
Garancija
Za garanciju molimo pogledajte odgovarajuća pravila poslovanja kod snabdijevanja Vaše
!
zemlje.
Instalacija, strujni spojevi i prvo puštanje u pogon ovog uređaja treba provesti ovlašteni
instalater.
Proizvođač ne snosi odgovornost za kvarove na isporučenim uređajima sa kojima se nije
postupalo prema uputama proizvođača.
3.1
Okoliš i reciklaža
Odstranjivanje nepotrebnih uređaja
Ovako označene uređaje nije dopušteno odstranjivati putem normalnog otpada. Njih treba
odvojeno sakupljati i odstraniti prema lokalnim propisima.
Za instalatera
51

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series