Download Print this page

Техническа Поддръжка; Технически Данни - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

За монтажника
2.6
Техническа поддръжка
Външността на бойлера не изисква особена поддръжка. При почистване да се работи
само с мека кърпа или мокра гъба. Да не се използват препарати за търкане или
агресивни препарати за изплакване.
Внимание! При всякакви манипулации уредът да се изключва изцяло от мрежата!
!
За осигуряване на дълъг живот се препоръчва, инсталираният в уреда анод за
предпазване от корозия (магнезиев анод) да се подложи на годишна инспекция от
специалист. В областите с особено агресивна вода този контрол може да е необходим
по-често – за тази цел трябва да се вземе съответна информация от монтажника или
директно от предприятието за водоснабдяване!
Уредът се предпазва от прекомерно затопляне чрез предпазващ ограничител на
температурата, който преустановява всички фази. Когато предпазващият ограничител на
температурата изключи, трябва да се извика упълномощен специалист за извършване
на ремонта. След задействане предпазният температурен ограничител може да се
върне в изходно положение чрез натискане на бутона (обозначен със Safety), намиращ
на регулатора се под капака на разпределителния шкаф.
2.7
Технически данни
Тип
Номинално
напрежение
Необходима
мощност
Номинално
съдържание
Консумация на ток
Изразходваноко-
личество смесена
вода при 40 °C
(1)
Тегло (празен)
Теглo (в напълнено
състояние)
Размери
A
B
C
D
E
H
I
K
M
X
Допустимо
максимално
работно налягане
Тип защита
Контролен знак
Захранване със студена вода 15 °C и температура на бойлера 65 °C
(1)
58
EWH Basis
EWH Basis
30 / 30 N
50 / 50 N
W
2000
2000
Литри
30
50
kWh/d
0,73
0,93
Литри
56,2
101,5
кг
16
21
кг
46
71
мм
100
100
мм
296
296
мм
47
47
мм
390
390
мм
530
591
мм
585
840
мм
102
296
мм
386
386
мм
78
78
мм
G 1/2"
G 1/2"
MPa
EWH Basis
EWH Basis
80 / 80 N
100 / 100 N
1/N/PE ~ 230V
2000
2000
80
100
1,16
1,48
144,3
186
26
30
106
130
100
100
274
274
28
28
470
470
583
735
810
962
255
255
485
485
75
75
G 3/4"
G 3/4"
0,6
Защита от струя вода (IP 25)
Виж табелата с типовете
EWH Basis
EWH Basis
120 / 120 N
150 / 150 N
2000
2000
120
150
1,71
2,01
227,9
291
34
41
154
191
100
100
274
274
28
28
470
470
889
1125
1116
1352
255
255
485
485
75
75
G 3/4"
G 3/4"
EWH Basis
200 / 200 N
2200
200
2,90
385,3
50
250
100
274
28
470
1425
1652
255
485
75
G 3/4"

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series