Download Print this page

Navodilo Za Uporabo In Montažo; Montaža; Montaža Na Steno; Vodni Priključek - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

Za uporabnika in inštalaterja
1.
Navodilo za uporabo in montažo
To navodilo skrbno shranite, pri menjavi lastnika ga izročite nasledniku
Pri vzdrževalnih delih in morebitnih popravilih ga prepustite v uvid inštalaterju.
2.
Montaža
2.1
Stenska montaža
Stenski bojler EWH 30 ... 200 Basis / Basis N montirajte v prostoru, kjer ne preti zmrzovanje, v
bližini pipe, z vodnimi navzdol obrnjenimi.
Za montažo naprave se mora pritrjevalni material izbrati v skladu s trdnostjo stene.
Upoštevati se mora teža bojlerja z vodnim polnjenje, (glej tabelo „Tehnični podatki").
Položaj vijakov, ki so potrebni za montažo, je razviden iz slik 4 in 5.
Stremena za obešanje za vertikalno montažo so sestavni del bojlerja.
2.2
Vodni priključek
Vodno inštalacijo mora opraviti pooblaščeni strokovnjak ob upoštevanju posamično veljavnega
navodila za montažo ter posamično veljavnih norm ter predpisov.
Vodni priključek se izvede zaprto (breztlačno) za oskrbovanje več odvzemnih mest. Stenski bojlerji
so primerni za priključitev na cevne sisteme iz umetne mase.
Napotek za priključitev na cevne sisteme iz umetne mase: V primeru motnje lahko nastopijo
temperature do 95 °C (maks. 0,6 MPa). Uporabljene umetne mase morajo biti prilagojene tem
pogojem.
Nevarnost poškodovanja! Če znaša tlak vode več kot 5 bar, se mora v dovod hladne vode
!
vgraditi reducirni ventil.
Pozor: Naprava je pod tlakom. Med segrevanjem zaradi raztezanja kaplja voda iz
!
varnostnega ventila. Če kaplja voda tudi po koncu segrevanja, vas prosimo, da informirate
strokovnjaka.
Pred priključitvijo bojlerja na vodno napeljavo se mora le-ta temeljito izprati, da v bojler ali v
varnostne priprave ne bi zašli nikakršni tujki.
Priporočamo, da bojler inštalirate v skladu s sliko 3.
Nevarnost poškodovanja! Bojler se mora brezpogojno instalirati z membranskim varnostnim
!
ventilom, ki je preverjen glede na konstrukcijsko vrsto.
Upoštevati se morajo varnostni napotki navodila za montažo membranskega varnostnega ventila.
Redno se mora preverjati delovanje varnostnega ventila.
Varnostni ventil ščiti bojler proti nedopustno visokemu naraščanju tlaka. Bojlerji tipske vrste EWH
Basis so opremljeni z varnostnim ventilom brez zapore povratnega toka kot priborom. Stenski
bojlerji tipske vrste EWH Basis N so opremljeni z varnostnim ventilom z zaporo povratnega
toka kot priborom. Varnostni ventil se mora redno v določenih intervalih aktivirati, da se prepreči
odlaganje apnenčastih oblog.
Odvod kapljajoče vode varnostnega ventila mora biti vedno odprt v smeri atmosfere.
Odvod kapljajoče vode se mora speljati v odvodno cev s konstantnim padcem, ki zagotavlja
neoviran odtok vode.
Polnjenje: Po priključitvi bojlerja odprite zaporno pipo. Zatem odprite pipo za toplo vodo. Ko iz te
izstopa voda, je bojler napolnjen. Zatem zaprite odvodno pipo in napravo preverite glede tesnjenja.
Nevarnost poškodovanja! Bojlerja v nobenem primeru ne priključite na električno omrežje,
!
preden preverite, ali je v celoti napolnjen z vodo!
52

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series