Download Print this page

Konserwacja; Dane Techniczne - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

Dla Instalatora
2.6

Konserwacja

Strona zewnętrzna zbiornika nie wymaga szczególnej konserwacji. W celu oczyszczenia wycierać
miękką ścierką lub wilgotną gąbką. Nie stosować środków szorujących lub agresywnych środków do
płukania.
Uwaga! Przy wszelkich pracach urządzenie należy wszystkimi biegunami odłączyć od sieci!
!
W celu zapewnienia długiego czasu życia zaleca się roczną inspekcję anody przeciwkorozyjnej
(anody magnezowej) zainstalowanej w urządzeniu przez fachowca. W regionach ze szczególnie
agresywną wodą inspekcja ta może być częściej konieczna - odpowiednie informacje można uzyskać
u instalatora lub bezpośrednio w przedsiębiorstwie zaopatrzenia w wodę!
Urządzenie jest zabezpieczone przed nadmiernym ogrzewaniem za pomocą ogranicznika
bezpieczeństwa temperatury, który odłącza wszystkie fazy. Jeżeli ogranicznik bezpieczeństwa
temperatury zadziałał, należy wezwać autoryzowanego fachowca do wykonania naprawy. Po
zadziałaniu ogranicznika temperatury bezpieczeństwa można go zresetować, naciskając przycisk
znajdujący się pod osłoną rozdzielnika (oznaczenie Safety).
2.7

Dane techniczne

Typ
Napięcie
znamionowe
Pobór mocy
Pojemność
znamionowa
Zużycie prądu
rezerwowego
Ilość wody zmies-
zanej do pobierania
(1)
przy 40 °C
Ciężar (pusty)
Masa (w stanie
napełnionym)
Rozmiary
A
B
C
D
E
H
I
K
M
X
Dopuszczalne
nadciśnienie robocze
Rodzaj ochrony
Znak kontrolny
(1)
Dopływ zimnej wody 15°C, temperatura zasobnika 65°C
26
EWH Basis
EWH Basis
30 / 30 N
50 / 50 N
W
2000
2000
Litry
30
50
kWh/
dzień
0,73
0,93
Litry
56,2
101,5
kg
16
21
kg
46
71
mm
100
100
mm
296
296
mm
47
47
mm
390
390
mm
530
591
mm
585
840
mm
102
296
mm
386
386
mm
78
78
mm
G 1/2"
G 1/2"
MPa
EWH Basis
EWH Basis
80 / 80 N
100 / 100 N
120 / 120 N
1/N/PE ~ 230V
2000
2000
80
100
1,16
1,48
144,3
186
26
30
106
130
100
100
274
274
28
28
470
470
583
735
810
962
255
255
485
485
75
75
G 3/4"
G 3/4"
0,6
Ochrona wody strumieniowej (IP 25)
patrz tabliczka znamionowa
EWH Basis
EWH Basis
150 / 150 N
200 / 200 N
2000
2000
120
150
1,71
2,01
227,9
291
34
41
154
191
100
100
274
274
28
28
470
470
889
1125
1116
1352
255
255
485
485
75
75
G 3/4"
G 3/4"
EWH Basis
2200
200
2,90
385,3
50
250
100
274
28
470
1425
1652
255
485
75
G 3/4"

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series