Download Print this page

Strujni Priključak; Stavljanje U Pogon; Zaslon Poslužitelja - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.3
Strujni priključak 2
1 priključna stezaljka za pogonsku svjetiljku
2 priključna stezaljka za pogonsku svjetiljku
3 ulazna strana regulatora
4 zaštitni vod (priključite direktno na spremniku zavareni vijak M6)
5 sigurnosni temperaturni graničnik
6 temperaturni regulator
7 tinjalica
8 Grijaće tijelo
A(L) L-stezaljka regulatora
B(N) N-stezaljka regulatora
C Donja kapica obloge
D vanjski oklop kućišta
E Anoda
F Posuda
R Otpornik, 560 Ohm-a
Strujnu instalaciju treba provesti uz poštivanje pojedinih važećih uputa za montažu kao i
važećih normi i propisa. Posebno pri tome pripazite na „Odredbe za postavljanje strujnih
postrojenje s nazivnim naponima do 1000 V" i propise lokalnih poduzeća za snabdijevanje en-
ergijom (EVU). Uređaji su predviđeni za stalni priključak na 230 V~ mreže izmjenične struje.
Pri tome mora na svim polovima ugrađenih dovoda postojati razmak za odvajanje od najmanje
3 mm prema kontaktima (npr. osigurač).
Priključak na struju dopušten je samo od strane ovlaštenog instalatera.
!
Zidni spremnik EWH 30 ... 200 Basis tvornički su spojeni prema rasklopnoj shemi 2.
2.4

Stavljanje u pogon

Prvo stavljanje u pogon i zagrijavanje mora nadzirati stručnjak.
Temperaturu vode možete po potrebi podesiti pomoću gumba za izbor temperature, gumb za
izbor temperature nalazi se na donjem pokrovnom poklopcu (vidi sliku 1).
Kod male potrošnje tople vode ili ako voda sadrži mnogo kamenca preporučujemo položaj za
uštedu energije „E" kod oko 55–60 °C. U određenim vremenskim razmacima ili kod uzimanja
tople vode uređaj automatski dodatno zagrijava.
Preporučujemo da spremnik odvojite od mreže samo ako ste duže odsutni. Zahvaljujući visoko
kvalitetnoj toplinskoj izolaciji od poliuretanske pjene bez sadržaja FCKW-a gubitak topline je
neznatan.
Opasnost od zamrzavanja: Uređaj je zaštićen od zamrzavanja samo onda kada se
!
napaja naponom. Ako se uređaj odvoji od strujne mreže, kod opasnosti od zamrzavanja
trebate isprazniti spremnik. Nisu zaštićeni sigurnosna grupa i vodovodni cijev.
2.5
Zaslon poslužitelja 
Položaj zaštite od zamrzavanja
E
Položaj štednje energije (oko 60 °C)
Temperaturno područje (oko 70 °C)
Za instalatera
49

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series