Download Print this page

Dimensiuni; Tip Instalaţie - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.8

Dimensiuni 4

Dimensiunile aparatului (vezi tabelul „Specificaţii tehnice")
1 Element de încălzire
2 Anod magneziu
3 Conductă de alimentare
4 Buton pentru selectarea temperaturii
5 Suport de montare
6 Indicator luminos
2.9
Tip instalare 3
1 Supapă de siguranţă
2 Supapă anti retur
3 Conexiune test presiune
4 Supapă de oprire
5 Reducerea presiunii
6 Puncte de furnizare
7 Pâlnie curgere / sifon
3.
Mediul înconjurător şi reciclarea
Ajutaţi-ne să protejăm mediul înconjurător şi eliminaţi ambalajele în mod corespunzător, respectând
!
prevederile naţionale.
3.1
Scoaterea din uz a aparatelor vechi
Aparatele cu acest marcaj nu trebuie aruncate la gunoiul menajer; ele trebuie colectate separat şi
scoase din uz conform reglementărilor naţionale în vigoare.
Pentru instalator
31

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series