Download Print this page

Matmenys; Įrengimo Schema - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.8

Matmenys 4

Šildytuvo matmenys (žr. lentelę „Techniniai duomenys")
1 Kaitinimo elementas
2 Magnio anodas
3 Ištekėjimo vamzdis
4 Temperatūros reguliavimo rankenėlė
5 Pakabinimo laikiklis
6 Kontrolinė lemputė
2.9
Įrengimo schema 3
1 Apsauginis vožtuvas
2 Atbulinis vožtuvas
3 Slėgio patikrinimo atvamzdis
4 Uždaromasis čiaupas
5 Slėgio reduktorius
6 Vandens vartojimo čiaupai
7 Nutekėjimo piltuvėlis su sifonu
3.
Garantija
Garantija remkitės pagal atitinkamus terminus ir sąlygas galiojančias jūsų šalyje.
Kvalifikuotas meistras turi instaliuoti, pajungti ir patikrinti šio prietaiso veikimą.
Kompanija neatsako už prekių gedimą, jei jos buvo pristatytos su gamintojo instrukcijomis.
3.1
Aplinka ir atliekos
Nebevartojamų prietaisų atliekos
Prietaisų, pažymėtų šiuo ženklu, negalima būti išmesti kartu su bendromis atliekomis. Jie
turi būti surenkami, ir išmetami pagal vietinius reikalavimus.
Montuotojui
47

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series