Download  Print this page

Konserwacja; Dane Techniczne - AEG EWH Comfort 30 Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

Dla Instalatora
2.6

Konserwacja

Strona zewnętrzna zbiornika nie wymaga szczególnej konserwacji. W celu oczyszczenia wycierać
miękką ścierką lub wilgotną gąbką. Nie stosować środków szorujących lub agresywnych środków do
płukania.
Uwaga! Przy wszelkich pracach urządzenie należy wszystkimi biegunami odłączyć od sieci!
W celu zapewnienia długiego czasu życia zaleca się roczną inspekcję anody przeciwkorozyjnej
(anody magnezowej) zainstalowanej w urządzeniu przez fachowca. W regionach ze szczególnie
agresywną wodą inspekcja ta może być częściej konieczna - odpowiednie informacje można uzyskać
u instalatora lub bezpośrednio w przedsiębiorstwie zaopatrzenia w wodę!
Urządzenie jest zabezpieczone przed nadmiernym ogrzewaniem za pomocą ogranicznika
bezpieczeństwa temperatury, który odłącza wszystkie fazy. Jeżeli ogranicznik bezpieczeństwa
temperatury zadziałał, należy wezwać autoryzowanego fachowca do wykonania naprawy.
Ogranicznik bezpieczeństwa temperatury po zadziałaniu może być cofnięty przez przyciskanie
czerwonego przycisku pod osłoną przełączalni.
2.7

Dane techniczne

Typ
Napięcie
znamionowe
Pobór mocy
Pojemność
znamionowa
Zużycie energii na
podtrzymanie tem-
peratury
Ilość wody zmies-
zanej do pobierania
przy 40 °C
Ciężar (pusty)
Wymiary
Rodzaj ochrony
Znak kontrolny
24
EWH
Comfort
30 / 30 N
W
2 x 900
Litry
30
kWh/
dzień
0,57
Litry
56
kg
21,5
A
mm
380
B
mm
380
C
mm
80
D
mm
100
E
mm
G 1/2"
H
mm
676
K
mm
210
L
mm
235
N
mm
60
P
mm
18
EWH
EWH
Comfort
Comfort
50 / 50 N
80 / 80 N
1/N/PE ~ 230V
2 x 900
2 x 900
50
80
0,80
0,82
92
154
27
33
380
475
380
475
80
80
100
100
G 1/2"
G 3/4"
931
893
270
270
435
322
60
57
18
22
Ochrona strugoszczelna (IP 25) - pozycja pionowa
Ochrona przeciwbryzgowa (IP 24) - pozycja pozioma
patrz tabliczka znamionowa
EWH
EWH
Comfort
Comfort
100 / 100 N
120 / 120 N
2 x 900
2 x 900
100
120
0,97
1,08
192
229
38
42,5
475
475
475
475
80
80
100
100
G 3/4"
G 3/4"
1045
1200
300
300
435
570
57
57
22
22
EWH
Comfort
150 / 150 N
2 x 1200
150
1,29
289
53
475
475
80
100
G 3/4"
1435
300
790
57
22

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Comfort 30