Download  Print this page

Przyłącze Elektryczne; Uruchomienie; Konserwacja - AEG EWH 10 mini Operating And Installation Instructions

Unvented small storage water heaters 10 litres to 15 litres
Hide thumbs

Advertisement

2.3
Przyłącze elektryczne
1 Listwa zaciskowa
2 Ogranicznik temperatury
3 Termostat
4 Kontrolka sygnalizacyjna
5 Grzałka
6 Zbiornik
R Opornik elektryczny 560 Ohm
A Anoda ochronna
Przyłącze elektryczne należy wykonać przy uwzględnieniu instrukcji montażu oraz obowiązujących
norm i przepisów. Należy uwzględnić przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych o
napięciu znamionowym do 1000 V, oraz zalecenia lokalnego Zakladu Energetycznego.
Urządzenie należy przyłączyć za pomocą gniazda wtykowego z zestykiem ochronnym – musi ono
być łatwo dostępne po instalacji urządzenia. Jeżeli urządzenie ma być przyłączone na stałe do sieci
prądu przemiennego (gniazdo przyłączeniowe urządzenia), należy zapewnić możliwość odłączania
od sieci na wszystkich biegunach, na odleglość co najmniej 3 mm.
Instalacja z ułożonym na stałe przewodem przyłączeniowym nie jest dopuszczalna.
2.4

Uruchomienie

Pierwsze uruchomienie i nagrzewanie musi być nadzorowane przez Instalatora / Serwisanta.
Temperaturę wody można nastawić między ok. 7 °C (minimum) i 80 °C (maksimum).
Przy mniejszym zużyciu wody ciepłej przy wodzie zawierającej dużo wapnia zalecane jest
nastawienie energooszczędne „E" przy ok. 60 °C. Urządzenie dogrzewa wodę automatycznie w
określonych odstępach czasowych lub po poborze wody ciepłej.
Odłączenie zasobnika zaleca się tylko przy dłuższej nieobecności. Straty ciepła są małe z powodu
wysokogatunkowej izolacji cieplnej. Przy niebezpieczeństwie mrozu zbiornik należy opróżnić.
2.5

Konserwacja

Strona zewnętrzna zbiornika nie wymaga szczególnej konserwacji. W celu oczyszczenia wycierać
miękką ścierką lub wilgotną gąbką. Nie stosować środków szorujących lub agresywnych środków do
płukania.
Uwaga! Przy wszelkich pracach urządzenie należy odłączyć od sieci na wszystkich biegunach!
W celu zapewnienia długiej żywotności urządzenia zalecane jest coroczne kontrolowanie przez
Serwisanta zainstalowanej w zbiorniku magnezowej anody ochronnej. W regionach ze szczególnie
agresywną wodą kontrola ta może być częściej konieczna – odpowiednie informacje można uzyskać
u instalatora lub bezpośrednio w Zakładach Wodociągowych!
Urządzenie jest zabezpieczone przed nadmiernym ogrzewaniem za pomocą ogranicznika
temperatury bezpieczeństwa, który odłącza wszystkie fazy. Jeżeli ogranicznik temperatury
bezpieczeństwa zadziałał, należy wezwać autoryzowanego Serwisanta do wykonania naprawy.
Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa może zostać ponownie uruchomiony poprzez naciśnięcie
przycisku odblokowania.
Otwieranie obudowy:
Zdjąć pokrętło doboru temperatury, wykręcić wkręt, obudowę pochylić do przodu i zdjąć.
3
2
1
L
N
A
6
EWH mini / mini N
2
4
1
5
L
N
A
EWH mini U / mini U N
Dla instalatora
3
4
5
R
6
21

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH 10 mini

  Related Content for AEG EWH 10 mini

This manual is also suitable for:

Ewh 10 mini nEwh 10 mini uEwh 10 mini u nEwh 15 miniEwh 15 mini nEwh 15 mini u ... Show all