Download  Print this page

Advertisement

Ohjeita energian
säästämiseen
Suurin osa energiasta kuluu höyryn tuotantoon.
Minimoi käytetty energiamäärä noudattamalla
alla olevia ohjeita:
• Aloita silitys kankaista, jotka vaativat
pienimmän silityslämpötilan.
Tarkista suositeltava silityslämpötila
vaatekappaleen merkistä.
• Säädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan
mukaan noudattaen tämän käyttöoppaan
ohjeita.
• Pyri silittämään vaatekappaleet niiden ollessa
vielä kosteita niin, että silitykseen voidaan
käyttää pienempää höyryasetusta. Tällöin
vaatekappaleet tuottavat höyryn silitysraudan
sijaan. Jos kuivaat vaatekappaleet kuivurissa
ennen niiden silitystä, aseta kuivuri ohjelmaan
'silityskuivaus'.
• Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita,
kytke höyryn säädin kokonaan pois päältä.
vianmääritys
Ongelma
Merkkivalo (12*)
vilkkuu.
Höyrynkehitin ei
kytkeydy toimintaan.
Silitysrauta ei
kuumene.
Silitysraudasta tulee
savua sen päälle
kytkemisen jälkeen.
Vettä virtaa
silityspohjan rei'istä.
76
SI EMENS
mahdolliset syyt
Kuumavesisäiliö ja suodatin on
huuhdeltava.
• Kytkentäongelma.
• Virtapainiketta ei ole kytketty
päälle.
• Virtapainiketta ei ole kytketty
päälle.
• Lämpötila on asetettu alhaiseen
asetukseen.
• Ensimmäisellä käyttökerralla:
jotkin laitteen osat on voideltu
kevyesti tehtaalla ja niistä voi
tulla hiukan savua ensimmäisellä
kuumennuskerralla.
• Seuraavien käyttökertojen aikana:
silityspohja voi olla likainen.
• Höyrytystoimintoa käytetään
ennen kuin vaadittu lämpötila on
saavutettu.
• Vesi kondensoituu putkiin, koska
höyryä käytetään ensimmäistä
kertaa tai jos sitä ei ole käytetty
pitkään aikaan.
• Höyrynkehitin sisältää liikaa
kalkkia.
Hävitysohjeet
Lähempiä tietoja keräyspisteistä saat
jälleenmyyjältä ja kunnan tai kaupungin
virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta
henkilöiltä.
Tämän laitteen merkintä perustuu
käytettyjä sähkö- ja elektroniikka-
laitteita koskevaan direktiiviin
2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen
laitteiden palautus- ja kierrätys-
säännökset koko EU:n alueella.
ratkaisu
Huuhtele suodatin ja kuumavesisäiliö
tämän ohjekirjan puhdistusohjeiden
mukaisesti (osio E).
• Tarkista virtajohto (6), pistoke ja
pistorasia.
• Aseta virtapainike (13) asentoon "I".
• Aseta virtapainike (13) asentoon "I".
• Aseta lämpötila haluttuun asentoon.
• Tämä on normaalia ja se menee ohi
lyhyessä ajassa.
• Puhdista silityspohja tämän ohjekirjan
puhdistusohjeiden mukaan.
• Käytä alhaisempaa höyryasetusta
alhaisilla lämpötiloilla silittäessä.
• Suuntaa silitysrautaa poispäin
silitysalueelta ja paina
höyrytyspainiketta, kunnes se tuottaa
höyryä.
• Puhdista kuumavesisäiliö osion
"Calc'n'Clean Advanced" (E) ohjeiden
mukaisesti.

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: