Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 75

Hide thumbs

Advertisement

resetoi puhtauden laskin kytkemällä asema
pois päältä kaksi kertaa ja pitämällä asema
pois päältä vähintään 30 sekuntia
kummallakin kerralla.
(päällä → 30 s pois päältä → päällä → 30 s
pois päältä → päällä).
Silitysraudan höyrykammion
F
huuhteleminen
Huomio! palovammavaara!
Tämän toimenpiteen avulla höyrykammiosta
poistetaan kalkkihiukkaset.
Tämä puhdistustoiminto voidaan suorittaa
satunnaisesti (noin kerran vuodessa), kun pitkän
kovalla vedellä tapahtuvan käytön jälkeen
silityspohjasta alkaa tulla ulos hiukkasia.
a) Varmista, että silitysrauta on jäähtynyt.
b) Aseta silitysraudan lämpötilanvalitsin (16)
asentoon "min".
c) Täytä säiliö hanavedellä.
d) Liitä virtajohto pistokkeeseen ja aseta virtakytkin
(13) asentoon "I".
e) Odota, kunnes "höyry valmis" -merkkivalo (9)
syttyy.
f) Jos höyryasemassa on höyrynsäädin (11*),
aseta se maksimiasentoon.
g) Pidä silitysrautaa pesualtaan tai astian
yläpuolella veden keräämiseksi.
h) Paina höyrytyspainiketta (17) ja ravista
silitysrautaa kevyesti. Ulos tulee kiehuvaa vettä
ja höyryä, jotka tuovat mukanaan kalkin tai
mahdolliset saostumat. Tämä voi viedä noin 5
minuuttia.
i) Aseta silitysraudan lämpötilansäädin (16)
asentoon "max" painamatta höyrytyspainiketta
(17). Höyrykammion vesi alkaa haihtua. Odota,
kunnes kammiossa oleva vesi on haihtunut
kokonaan.
j) Puhdista silityspohja välittömästi siirtämällä
kuumaa silitysrautaa kuivan puuvillakankaan
päällä, jotta mahdolliset jäämät irtoavat.
puhdistus & huolto
varoitus! palovammavaara!
Kytke laite aina irto verkkovirrasta ennen
puhdistus- tai huoltotoimenpiteiden
suoritusta.
1. Silityksen jälkeen irrota pistoke pistorasiasta ja
anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.
2. Pyyhi ulkokuori, kahva ja silitysosa kostealla
kankaalla.
3. Jos silityspohjassa on lika- tai kalkkitahroja,
puhdista se kostealla kankaalla.
4. Jos synteettinen kangas sulaa silityspohjan
(20) korkean lämpötilan vuoksi, kytke
höyrytystoiminto pois päältä ja hankaa jäämät
välittömästi pois paksua kuivaa
puuvillakangasta käyttäen.
5. Älä ikinä käytä hankaavia aineita tai liuottimia.
Pidä silityspohja (20) tasaisena välttämällä sen
osumista metalliosiin. Älä koskaan käytä
hankausalustaa tai kemikaaleja silityspohjan
puhdistamiseen.
G
laitteen säilytys
1. Anna silitysraudan jäähtyä ennen sen
laittamista säilöön.
2. Aseta virtapainike asentoon "0" (punainen
merkkivalo sammuu) ja irrota virtajohto
pistorasiasta.
3. Tyhjennä vesisäiliö.
4. Aseta silitysrauta silitysalustalle (2) silityspohjan
päälle ja kiinnitä se asettamalla silitysraudan
kärki etusyvennykseen ja asettamalla
kiinnitysjärjestelmän vipu (14) silitysraudan
kantaa vasten.
5. Säilytä pääjohtoa säilytyslokerossa (5) ja
höyryjohtoa säilytyskolossa (3). Älä kääri
johtoja liian tiukkaan.
6. Pidä silitysraudan kahvasta laitetta siirtäessä
kuvan G mukaisesti.
75
SI EMENS

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: