Download  Print this page

Advertisement

8. Apparatet har en indbygget vandsensor.
Indikatoren "påfyld vandtank" (12*) vil lyse, når
vandtanken er tom.
eller (afhængigt af model):
Hvis lampen for "damp klar" (9) lyser, og der
ikke kommer damp ud, selvom du trykke på
dampknappen (17-18*), skal vandbeholderen
fyldes.
vigtigt:
• Der kan anvendes postevand.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du
blande vandet fra vandhanen med destilleret
vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i dit
lokalområde er meget hårdt, kan du blande det
med destilleret vand i forholdet 1:2.
Dit lokale vandværk kan oplyse om vandets
hårdhed.
• Vandtanken kan fyldes, mens apparatet er i
brug.
• For at undgå skade og/eller forurening af
vandtanken bør der ikke puttes parfume,
vineddike, stivelse, afkalkningsprodukter,
tilsætningsstoffer eller andre former for
kemiske produkter i vandtanken.
Skader, som skyldes brug af ovenstående
produkter, er ikke omfattet af garantien.
• Brug ikke kondensvand fra tørretumblere,
airconditionsystemer eller lignende. Dette
apparat er konstrueret til brug med almindeligt
vand.
• Strygejernet er ikke udformet til at hvile på sin
hæl. Placer det altid vandret på strygebrættet
(2).
• Strygesålen kan placeres i den specielt
designede fordybning på dampstationen eller
et passende sted i strygeområdet.
anbring aldrig strygejernet på dampsta-
tionen uden strygesålen.
• Når strygejernet anvendes første gang, kan det
afgive visse dampe og lugte, ligesom der kan
drysse hvide partikler ud fra strygesålen. Dette
er normalt og vil ophøre efter nogle få minutter.
• Når der trykkes på dampskudsknappen, kan
vandtanken afgive en pumpelyd. Dette er
normalt og indikerer, at vandet pumpes op i
vandtanken.
48
SI EMENS
Temperaturindstilling
1. Kontroller tøjets strygeanvisning for at finde
frem til den rette strygetemperatur.
2. Drej temperaturvælgeren (16) til den ønskede
indstilling:
Syntetisk
••
Silke – Uld
•••
Bomuld – Linned
3. Indikatorlyset (19) vil forblive tændt, mens
strygejernet varmer op og slukker, når det har
nået den valgte temperatur.
Tips:
• Sorter dit tøj efter dets vaskesymboler og start
altid med tøj, der skal stryges ved laveste
temperatur.
• Hvis du ikke er sikker på hvilket materiale, der er
tale om, må du prøve dig frem ved at stryge på et
lille stykke, der ikke ses, når du har det på.
B
Dampstrygning
Dampvælgeren bruges til at justere mængden
af damp, der dannes ved strygning.
1. Drej temperaturvælgeren (16) til den ønskede
indstilling.
2. afhængigt af model:
Indstil mængden af damp efter behovet ved
hjælp af den variable dampstyring (11*).
Vælg en af de følgende anbefalede indstillinger
til normal brug:
Temperatur
Dampindstilling
••
•••
3. Tryk på dampudløserknappen (17-18*) for at
afgive damp.
Forsigtig:
Ved strygning ved lav temperaturindstilling "•"
• Hvis apparatet har variabel dampstyring (11*),
skal du indstille den variable dampstyring til
laveste trin
.
• Hvis apparatet ikke har variabel dampstyring,
skal du kun trykke på dampudløserknappen i
nogle få sekunder ad gangen ved strygning
ved lave temperaturer.

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: