Download  Print this page

Advertisement

Ongelma
Silityspohjasta tulee
likaa.
Silitysrauta ei tuota
höyryä lainkaan.
Silitetty vaate tummuu
ja/tai tarttuu
silityspohjaan.
Silityspohja muuttuu
ruskeaksi.
Laitteesta kuuluu
pumppausääniä.
Paineen lasku
silityksen aikana.
Vaatteeseen ilmaantuu
vesiläiskiä silityksen
aikana.
Tekstiiliin tulee
vesiläikkiä
"pulseSteam"
-toiminnon käytön
aikana.
Letku kuumenee
käytön aikana.
Vesivuoto
kuumavesisäiliössä.
Silitysraudasta tulee
edelleen höyryä, kun
se asetetaan alustan
päälle (2).
Jos edellä mainittujen toimenpiteiden avulla ei ratkaista ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Siemens-verkkosivulta.
mahdolliset syyt
• Höyrysäiliöön on kertynyt kalkkia
tai mineraaleja.
• Kemiallisia tuotteita tai lisäaineita
on käytetty.
• Kuumavesisäiliötä ei ole kytketty
päälle tai vesisäiliö on tyhjä.
• Höyrysäädin on asetettu
alhaisimpaan asetukseen.
• Valittu lämpötila on liian suuri ja
se on vahingoittanut tekstiiliä.
• Tämä on normaalia ja johtuu
käytöstä.
• Vettä pumpataan höyrysäiliöön.
• Äänet eivät lopu.
Höyrytyspainiketta on painettu
pitkään.
Höyryä on voinut tiivistyä
silityslautaan.
Vesiläiskät johtuvat höyryn
kondensoitumisesta letkuun
käytön jälkeisen jäähtymisen
aikana.
Tämä on normaalia. Se johtuu
höyryn siirtymisestä letkun läpi
höyrysilityksen aikana.
Laitteen sivussa oleva suodatin
(4) on löysä.
"pulseSteam" -toiminto on
aktivoitu kaksoisnapsautuksella.
ratkaisu
• Käytä hanaveden ja tislatun tai
demineralisoidun veden sekoitusta
suhteessa 1:1. Sekoita hanavettä
tislattuun veteen suhteessa 1:1
höyrytystoiminnon tehon
optimoimiseksi. Jos alueesi hanavesi
on erittäin kovaa, sekoita hanavettä
tislattuun veteen suhteessa 1:2.
• Puhdista silityspohja kostealla
kankaalla.
• Älä koskaan lisää mitään tuotteita
veteen.
• Kytke virtapainike (13) asentoon "I" ja/
tai täytä vesisäiliö.
• Aseta suurempi höyryn voimakkuus
(katso osio B).
• Valitse silitettävään materiaaliin sopiva
lämpötila ja puhdista silityspohja
kostealla kankaalla.
• Puhdista silityspohja kostealla
kankaalla.
• Tämä on normaalia.
• Jos äänet eivät lopu, älä käytä
höyrynkehitintä vaan ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Paina höyrytyspainiketta aikavälein.
Tämä parantaa silitystuloksia, sillä
tekstiilit pysyvät paremmin sileinä
niiden ollessa kuivia.
Pyyhi silityslaudan kangaspeite, ja silitä
läiskät ilman höyryä, jotta ne kuivuvat.
Silityspohjasta lakkaa tulemasta
vesipisaroita, kun "pulseSteam"
-toimintoa on käytetty jonkin aikaa.
Aseta letku vastakkaiselle puolelle,
jottet kosketa letkua silittäessäsi.
Kiristä suodatin.
Paina laukaisinta uudelleen ja
silitysraudan höyrytys loppuu.
77
SIEMENS

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: