Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 49

Hide thumbs

Advertisement

Hvis du i begge tilfælde oplever, at vand drypper
ud af bundpladen, skal du indstille
temperaturvælgeren (16) til et højere trin (vær
opmærksom på, om tekstilet kan stryges ved
dette trin).
• I begyndelsen af hver brug kan der komme
dråber af vand ud med dampen.
Det anbefales derfor først af prøve strygejernet
på strygebrættet eller en klud.
Tip: Lav de sidste strøg uden damp for at tørre
stoffet. Det giver et bedre resultat.
Funktionen
"pulseSteam"
Apparatet har en speciel funktion til håndtering af
vanskelige krøller.
Funktionen "pulseSteam" hjælper med at
blødgøre genstridige stoffer som jeans eller duge
hurtigere.
Når dampudløserknappen aktiveres, vil dampge-
neratoren afgive tre kraftige dampstrømme, så
dampen når endnu dybere ind i stoffet.
1. Indstil temperaturknappen (16) til "•••"
2. Tryk kort på dampudløserknappen (18*) på
toppen af håndtaget.
eller (afhængigt af model)
Tryk kort på dampudløserknappen (17) på
bunden af håndtaget to gange (dobbeltklik)
Bemærkninger:
• Det er muligt at stoppe dampskuddene ved
hurtigt at trykke på dampknappen igen.
• Der kan forekomme vanddråber, når du bruger
funktionen "pulseSteam" første gang.
Vanddråberne forsvinder, når du har brugt
funktionen nogle gange.
Funktionen
"Intelligent steam"
(afhængigt af model)
Dette system har en intelligent dampkontrol, som
efter at man har aktiveret dampskudsknappen
(17) afgiver en mindre mængde ekstra damp.
Det ekstra damp kan altid blive stoppet igen ved
at aktivere dampskudsknappen igen.
Tørstrygning
1. Begynd strygning men uden at trykke på
dampskudsknappen.
C
lodret damp
Denne funktion kan bruges til at fjerne krøller
fra hængende tøj, gardiner osv.
advarsel!:
• ret aldrig dampstrålen mod tøj, der bæres
på kroppen.
• ret aldrig dampen mod personer eller dyr.
1. Indstil mindst temperaturdrejeskiven til
positionen "•••".
2. Hold strygejernet i en lodret position ca. 15 cm
fra det materiale, der skal dampes.
3. Du kan dampstryge gardiner og hængende tøj
(jakker, jakkesæt, frakker...) ved at placeret
strygejernet i en lodret position og trykke på
dampudløserknappen (17-18*).
Knappen
"Energibesparelse"
(afhængigt af model)
Hvis knappen "Energibesparelse" (8*) er
aktiveret, kan du spare op til 25 % energi og 40
% vand (*) og stadig opnå gode strygeresultater
for de fleste af dine tekstiler.
Det anbefales kun at bruge den normale
energiindstilling til tykke og meget krøllede
tekstiler.
(*) Sammenlignet med højeste trin.
Bemærk: Hvis du bruger funktionen "Energy
saving" (energispare), kan du stadig bruge
den variable dampindstilling og
temperaturindstilling som anbefalet.
49
SI EMENS

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: