Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 39

Hide thumbs

Advertisement

• Controleer, voordat u het apparaat in het
stopcontact steekt, dat de spanning
overeenkomt met de spanning op de
kenmerkenplaat.
• Dit apparaat moet aangesloten worden op een
geaard stopcontact. Als u een verlengsnoer
gebruikt,controleer of het een geaarde
tweepolige 16A-stekker bezit.
• Als de veiligheidszekering die in het apparaat
zit doorbrandt, zal het apparaat automatisch
uitgeschakeld worden. Om het normale
functioneren te herstellen, zal het apparaat
naar een bevoegd Technisch Servicecentrum
gebracht moeten worden.
• Om te vermijden dat onder ongunstige
omstandigheden van het
stroomvoorzieningsnet spanningsvariaties
optreden of de verlichting gaat flikkeren, is het
aan te bevelen het strijkijzer aan te sluiten op
een net met een impedancie van maximaal
0,27 Ω. Meer informatie hierover kunt U krijgen
bij uw electriciteitsbedrijf.
• Het apparaat mag nooit onder de kraan
gehouden worden om het met water te vullen.
• Haal de stekker uit het stopcontact na elk
gebruik en ook wanneer er iets mis lijkt te zijn
met het apparaat.
• De stekker mag niet uit het stopcontact
getrokken worden door aan het snoer te
trekken.
• Dompel het strijkijzer of de stoomtank nooit
onder in water of enige andere vloeistof.
• Stel het apparaat niet bloot
aanweersomstandigheden (regen, zon,
vorst,etc.).
Belangrijk:
Dit apparaat bereikt hoge temperaturen en
produceert stoom gedurende het gebruik. Dit
kan brandwonden veroorzaken bij oneigenlijk
gebruik.
De stoomslang, het basisstation, de metalen
plaat aan de onderzijde van de afneembare
onderzetter (2) en vooral het strijkijzer zelf
kunnen erg heet worden tijdens het gebruik.
Dit is normaal.
Richt de stoom nooit op mensen of dieren.
Voorkom dat het snoer in aanraking komt met
de hete zoolplaat.
Let erop dat het systeem nog korte tijd kan
stoom kan afgeven nadat de stoomhendel
wordt losgelaten. Dit is een normale functie.
Beschrijving
1. Watertank
2. Afneembaare onderzetter
3. Stoomslangopberging
4. Ontkalkingsfilter "calc'nClean Plus"
5. Snoeropbergvak
6. Netsnoer
7. Stoomslang
8. Energiebesparingsknop *
9. Controlelampje "Stoom gereed"/
"Automatische uitschakeling*"
10. "aan / uit" lampje *
11. Stoomregelaar *
12. Controlelampje "Watertank bijvullen" /
"Ontkalk signaal" *
13. Aan/uit knop
14. Bevestigingssysteem voor het strijkijzer
"secureLock"
15. Behuizing met interne stoomtank
16. Temperatuurkeuzeschakelaar
17. Stoomknop
18. Stoomknop "XTRM" *
19. Indicatielamp strijkijzer
20. Zoolplaat
21. Textielbeschermzool *
* afhankelijk van het model
a
voorbereidingen
1. Maak het strijkijzer uit het bevestigingssysteem
(14) los door de hendel aan de hiel van het
strijkijzer naar achter te trekken.
2. Verwijder alle labels of bescherming van de
zoolplaat.
3. Plaats het apparaat horizontaal op een solide,
stabiel oppervlak. U kunt de onderzetter van het
apparaat afhalen en het strijkijzer erop plaatsen
op een solide, stabiel, horizontaal oppervlak.
4. Vul de watertank, ervoor oppassend het
maximum niveau niet te overschrijden.
5. Ontrol het netsnoer volledig en steek de
stekker in een geaard stopcontact.
6. Zet de stroomknop (13) op stand Aan.
7. Het indicatorlampje "stoom gereed" (9) zal na
enkele minuten oplichten, daarmee aangevend
dat het apparaat klaar is voor gebruik.
Het stoomsysteem heeft iets meer opwarmtijd
nodig bij de eerste ingebruikname en na een
reiniging van de boiler.(Calc´n clean)
Wanneer het systeem al water bevat tijdens
normaal gebruik is de opwarmtijd korter.
39
SIEMENS

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: