Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 61

Hide thumbs

Advertisement

problem
Sannsynlige årsaker
Lavt trykk under
Dampknappen er aktivert i lengre tid.
stryking.
Vannflekker på
Kan være forårsaket av damp som
plagget under
kondenserer på strykebrettet.
stryking.
Vannflekker på
Vannflekker skyldes dampkondens i
plagget under bruk
slangen når den kjøles ned etter bruk.
av "pulseSteam"-
funksjonen.
Slangen blir varm
Dette er vanlig, og forårsakes av
under bruk.
dampen som passerer gjennom
slangen under dampstryking.
Det lekker vann fra
Filteret (4) på siden av apparatet er
varmtvannsbe-
løst.
holderen.
Strykejernet slutter
"pulseSteam"-funksjonen aktivert av
ikke å slippe ut
dobbeltklikk.
damp etter at det
er satt på
underlaget (2).
Hvis informasjonen ovenfor ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert teknisk servicesenter.
Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Siemens sine lokale nettsider.
løsning
Bruk dampknappen av og til. Dette gir
et bedre strykeresultat siden tekstilene
blir tørre og holder seg glatte i lengre
tid.
Tørk av tekstiltrekket som dekker
strykebrettet, og stryk flekkene uten
damp til de tørker.
Når "pulseSteam"-funksjonen har vært i
bruk en stund, vil det ikke komme
vanndråper ut av strykesålen.
Plasser slangen på andre siden av deg,
så du ikke kommer nær den under
strykingen.
Stram til filteret.
Trykk på utløseren én gang til, og
strykejernet slutter å slippe ut damp
umiddelbart.
61
SI EMENS

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: