Download  Print this page

Advertisement

Atunci când apa este deja prezentă în
generatorul de abur în timpul utilizării normale,
timpul de încălzire pentru a atinge temperatura
de funcţionare va fi mai rapid.
8. Acest aparat are un senzor de nivel al apei
încorporat. Indicatorul "reumplere rezervor de
apă" (12*) se va aprinde când rezervorul este
gol.
sau (în funcţie de model):
Dacă lampa „Abur gata de utilizare" (9) se
aprinde, însă nu este eliberat abur când este
apăsat butonul de eliberare a aburului
(17-18*), reumpleţi rezervorul de apă.
Important:
• Poate fi folosită apă normală de la robinet.
Pentru prelungirea funcţionării optime cu abur,
combinaţi apa de la robinet cu apă distilată în
proporţie de 1:1. Dacă apa de la robinet din
zona în care vă aflaţi este foarte dură,
amestecaţi apa de la robinet cu apă distilată în
proporţie de 1:2.
Vă puteţi interesa la furnizorul dvs. local de
apă referitor la nivelul de duritate a apei.
• Rezervorul de apă poate fi umplut oricând în
timpul utilizării aparatului.
• Pentru a evita deteriorarea şi/sau
contaminarea rezervorului de apă şi a
boilerului, nu adăugaţi în rezervor parfum, oţet,
apret, agenţi de detartrare, aditivi sau orice alt
tip de produse chimice.
Orice deteriorare cauzată de utilizarea
produselor menţionate mai sus, va anula
garanţia.
• Nu utilizaţi apa rezultată din condens de la
uscătoarele de rufe, sistemele de aer
condiţionat sau aparate similare. Acest aparat
a fost fabricat pentru a fi utilizat cu apă
obişnuită de la robinet.
• Fierul de călcat nu a fost conceput pentru a fi
aşezat în poziţie verticală. Vă rugăm să îl
aşezaţi întotdeauna în poziţie orizontală pe
suportul (2).
• Placa suport poate fi aşezată în adâncitura
specială de pe aparat sau într-un loc adecvat
lângă suprafaţa de călcat.
Nu aşezaţi niciodată fierul de călcat pe
aparat fără suportul!
• În timpul primei utilizări, fierul poate produce
anumiţi vapori şi anumite mirosuri, precum şi
particule albe care apar pe talpă; acest lucru
este normal şi va înceta după câteva minute.
• În timp ce butonul de eliberare a aburului este
apăsat, rezervorul de apă poate produce
sunete ca de pompă; acest lucru este normal
şi indică faptul că apa este pompată în
rezervorul de abur.
144
SI EMENS
Stabilirea temperaturii
1. Verificaţi temperatura de călcare de pe eticheta
rufelor pentru a determina instrucţiunile corectă
de călcare.
2. Rotiţi selectorul de temperatură (16) la setarea
necesară:
Fibre sintetice
••
Mătase – Lână
•••
Bumbac – In
3. Lampa indicatoare (19) va rămâne aprinsă în
timp ce fierul se încălzeşte şi se va stinge când
fierul ajunge la temperatura aleasă.
Sfaturi:
• Sortaţi rufele în funcţie de simbolurile
referitoare la curăţare de pe etichetele lor,
începând întotdeauna cu cele care trebuie
călcate la temperaturile cele mai joase.
• Dacă nu ştiţi din ce este fabricat un anumit
articol, începeţi să călcaţi la o temperatură
joasă şi stabiliţi temperatura corectă călcând o
suprafaţă mică a articolului, care nu se vede
când articolul respectiv este purtat.
B
Călcarea cu abur
Butonul de abur este utilizat pentru reglarea
cantităţii de abur produs la călcat.
1. Rotiţi selectorul de temperatură (16) la setarea
necesară.
2. În funcţie de model:
Stabiliţi cantitatea de abur în funcţie de
cerinţele dumneavoastră, utilizând butonul de
control variabil al aburului (11*).
Pentru utilizarea normală, vă rugăm să alegeţi
una din următoarele setări recomandate:
Temperatură
••
•••
3. Apăsaţi butonul pentru abur pentru eliberarea
aburului (17-18*).
atenţie:
Atunci când călcaţi la o setare inferioară de
temperatură "•"
• Dacă aparatul dispune de control variabil al
aburului (11*), setaţi butonul de control variabil
al aburului la cea mai mică poziţie ("
Setare abur
").

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: