Download  Print this page

Advertisement

Gdy podczas zwykłej eksploatacji woda
znajduje się już w generatorze pary, czas
podgrzania w celu osiągnięcia temperatury
działania będzie krótszy.
8. Urządzenie wyposażone jest w czujnik
poziomu wody. Wskaźnik świetlny "napełnić
zbiornik wodą" (12*) zapala się, kiedy zbiornik
zostaje opróżniony z wody.
albo (w zależności od modelu):
Jeśli świeci się wskaźnik "para gotowa" (9), a
para nie jest uwalniana po naciśnięciu przycisku
uwalniania pary (17-18*), napełnić zbiornik na
wodę.
Ważne:
• Można stosować wodę wodociągową.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji
pary, należy mieszać wodę z kranu z woda
destylowaną w proporcji 1:1. Jeśli woda z
kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją z
wodą destylowaną w proporcji 1:2.
Informacje o stopniu twardości wody można
uzyskać u lokalnego dostawcy wody.
• Zbiornik można napełniać wodą w dowolnym
momencie podczas pracy urządzenia.
• Aby uniknąć uszkodzeń i/lub zanieczyszczenia
zbiornika na wodę i parownika, nie należy
dodawać do niej perfum, octu, krochmalu,
środków odwapniających, dodatków ani
żadnych środków chemicznych.
Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia
jednego z wyżej wymienionych produktów
unieważni gwarancję.
• Nie stosować wody otrzymanej w wyniku
kondensacji w suszarkach bębnowych,
systemach klimatyzacyjnych lub podobnych
urządzeniach. To urządzenie jest
przystosowane do wykorzystywania zwykłej
wody z kranu.
• Żelazka nie można odstawiać na stopce.
Należy zawsze umieszczać je w położeniu
pionowym na podstawce (2).
• Podpórkę można umieścić w specjalnie
zaprojektowanym otworze urządzenia lub w
innym odpowiednim miejscu w strefie
prasowania.
Nie ustawiaj żelazka na urządzeniu bez
podpórki.
• Przy pierwszym użyciu z żelazka może
wydobywać się para lub zapachy oraz pojawić
się mogą białe cząsteczki na stopie; jest to
normalne i po kilku minutach znika.
• Podczas gdy przycisk wylotu pary jest
wciśnięty, zbiornik wody może wydawać
dźwięk pompowania, co jest zjawiskiem
normalnym i oznacza że do generatora pary
pompowana jest woda.
112
SI EMENS
regulacja
temperatury
1. Sprawdź na etykietce instrukcje dotyczące
prasowania ubrania w odpowiedniej
temperaturze.
2. Obróć wskaźnik temperatury (16) do
wymaganego położenia:
Syntetyczne
••
Jedwab - wełna
•••
Bawełna - len
3. Wskaźnik świetlny (19) pozostaje włączony
podczas gdy żelazko nagrzewa się, i gaśnie
kiedy żelazko osiąga wybraną temperaturę.
porady:
• Posortuj ubrania zgodnie z etykietami prania i
prasowania, rozpoczynając od tych, które maja
być prasowane w najniższej temperaturze.
• Jeśli nie ma pewności z jakiej tkaniny uszyte
jest dane ubranie, rozpocznij prasowanie w
niskiej temperaturze i wypróbuj prawidłową
temperaturę prasowania na kawałku materiału
normalnie niewidocznym.
B
prasowanie z parą
regulator pary służy do ustawiania ilości pary
wytwarzanej podczas prasowania.
1. Obróć wskaźnik temperatury (16) do
wymaganego położenia.
2. W zależności od modelu:
Ustaw ilość pary odpowiadającą Twoim
potrzebom za pomocą regulatora zmiennej
ilości pary (11*).
Przy zwykłym użytkowaniu należy wybrać
jedno z poniższych zalecanych ustawień:
Temperatura
Ustawienie pary
••
•••
3. Wciśnij przycisk uwalniający parę w celu jej
uwolnienia (17-18*).
Uwaga:
Prasowanie przy niższych ustawieniach
temperatury "•"
• Jeżeli urządzenie posiada regulator zmiennej
ilości pary (11*), ustaw go na najniższą
możliwą pozycję ("
").

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: