Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 69

Hide thumbs

Advertisement

problem
Det kommer smuts ur
stryksulan.
Strykjärnet genererar
ingen ånga.
Det strukna plagget
mörknar eller fastnar
på stryksulan.
Stryksulan blir brun.
Ett pumpande ljud
hörs i apparaten.
Trycket sjunker under
strykningen.
Det uppstår
vattenfläckar på
plagget under
strykningen.
Vattenfläckar uppstår
på plagget under
strykningen med
funktionen
"pulseSteam".
Slangen blir varm
under användning.
Vattenläckage från
vattenkokaren.
Strykjärnet slutar inte
att ånga efter att det
placerats på
avställningsytan (2).
Om förslagen ovan inte avhjälper problemen: kontakta auktoriserad teknisk service.
Du kan ladda ner denna handbok från Siemens lokala hemsidor.
möjliga orsaker
• Avlagringar av kalk eller andra
mineraler har bildats i
ångtanken.
• Kemiska preparat eller tillsatser
har använts.
• Vattenkokaren är inte påslagen
eller vattentanken är tom.
• Ångreglaget är ställt på lägsta
nivån.
• Den valda temperaturen är för
hög och har skadat plagget.
• Detta är en normal följd av
användning.
• Vatten pumpas in i ångtanken.
• Ljudet upphör inte.
Ångutsläppsknappen har tryckts
in under en lång tid.
Kan orsakas av ånga som
kondenserats på strykbrädan.
Vattenfläckar orsakas av ånga
som kondenserats i slangen efter
användning.
Detta är normalt. Detta orsakas av
att ångan passerar genom
slangen under ångstrykning.
Filtret (4) på sidan sitter löst.
Funktionen "pulseSteam" är
aktiverad genom dubbelklick.
lösning
• Använd kranvatten blandat med 50 %
destillerat vatten eller avjoniserat
vatten. För att säkerställa optimal
ångfunktion bör du blanda kranvattnet
med destillerat vatten med
förhållandet 1:1. Om kranvattnet i ditt
område är mycket hårt bör du blanda
kranvattnet med destillerat vatten med
förhållandet 1:2.
• Rengör stryksulan med en fuktad trasa.
• Häll aldrig tillsatser i vattnet.
• Slå på huvudströmbrytaren (13) och/
eller fyll på vattentanken.
• Öka ångflödet (se avsnitt B).
• Välj en temperatur som passar plagget
och rengör stryksulan med en fuktad
trasa.
• Rengör stryksulan med en fuktad
trasa.
• Detta är normalt.
• Om ljudet inte upphör: använd inte
ånggeneratorn och kontakta en
auktoriserad teknisk service.
Använd ångutsläppsknappen med
mellanrum. Detta förbättrar
strykresultatet eftersom textilierna förblir
torra och smidiga.
Torka av strykbrädans tygöverdrag och
stryk fläckarna utan ånga för att torka
dem.
Vattendropparna slutar att komma ut
efter att funktionen "pulseSteam"
använts en stund.
Lägg slangen på andra sidan så att du
slipper komma i kontakt med den.
Sätt fast filtret.
Tryck bara på knappen igen och
strykjärnet slutar ånga omedelbart.
69
SI EMENS

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: