Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 143

Hide thumbs

Advertisement

• Înainte de a conecta aparatul la priză,verificaţi
ca tensiunea reţelei să corespundă cu cea
specificată pe plăcuţa cu caracteristici a
aparatului. 11•Acest aparat trebuie conectat la
o priză cu împământare. Dacă utilizaţi un cablu
prelungitor, asiguraţi-vă că are priză bipolară
de 16 A, cu împământare.
• Dacă siguranţa fuzibilă de protecţie montată
în aparat se arde, acesta nu va mai funcţiona.
Pentru a-l pune din nou în funcţiune, aparatul
trebuie dus la un centru de service autorizat.
• Pentru a evita ca în circumstanţe nefavorabile
ale reţelei să se producă fenomene precum
căderi temporare de tensiune sau fluctuaţii de
curent, se recomandă ca fierul de călcat să fie
conectat la un sistem de alimentare cu energie
de impedanţă maximă 0.27Ω. Dacă este
necesar, utilizatorul poate întreba compania
furnizoare de energie electrică despre
impedanţa sistemului
• Acest aparat nu trebuie ţinut niciodată sub
robinet pentru a fi umplut cu apă.
• Scoateţi aparatul electrocasnic din priza reţelei
de alimentare dacă bănuiţi existenţa unui
defect şi întotdeauna după fiecare utilizare.
• Nu scoateţi aparatul din priză trăgând de
cablu.
• Nu introduceţi niciodată fierul sau rezervorul de
abur în apă sau alt lichid.
• Nu expuneţi aparatul condiţiilor atmosferice
(ploaie, soare, îngheţ etc.)
Important :
În timpul utilizării, acest aparat ajunge la
temperaturi înalte şi produce abur, ceea ce
poate cauza opăriri sau arsuri daca nu este
folosit corespunzator.
Furtunul de abur, staţia de bază, plăcuţa
metalică de pe fundul suportului metalic
detaşabil (2) dar mai ales fierul de călcat se pot
încinge în timpul utilizării. Acest lucru este
normal.
Nu îndreptaţi niciodată jetul de abur spre
oameni sau animale.
Nu permiteţi cablului să vină în contact cu talpa
fierului de călcat, atîta timp cât aceasta este
încă fierbinte.
Nu uitaţi că sistemul poate continua să
elibereze abur pe o durată scurtă după
eliberarea butonului de declanşare a aburului.
Aceasta reprezintă o funcţie normală.
Descriere
1. Recipient de apă
2. Placă suport detasabilă
3. Fixare pentru depozitarea furtunului de abur
4. Filtru anticalcar "calc'nClean Plus"
5. Compartiment de depozitare a cablului de
alimentare electrică
6. Stecher cablu
7. Furtun de abur
8. Butonul "Economie de energie" *
9. Lampă martor "Abur gata de utilizare" /
"Închidere automată*"
10. Lampă indicatoare "pornit / oprit" *
11. Buton reglare abur *
12. Lampă indicatoare "Reumplere rezervor de
apă" / "Avertizare curăţare automată" *
13. Buton 0/I (Pornit/Oprit) pentru alimentarea cu
tensiune
14. Sistem de fixare fier de călcat "secureLock"
15. Carcasă cu generator de abur intern
16. Comandă temperatură cu cadran
17. Buton eliberare abur fier
18. Buton eliberare abur fier "XTRM" *
19. Lampă martor fier de călcat
20. Talpă
21. Talpă de protecţie textilă *
* în funcţie de model
a
pregătiri
1. Scoateţi fierul de călcat din sistemul de fixare
(14) trăgând mânerul localizat la piciorul de
sprijin al spatelui fierului de călcat.
2. Îndepărtaţi orice etichetă sau protecţie de pe
talpa fierului.
3. Aşezaţi aparatul orizontal pe o suprafaţă solidă
şi stabilă. Puteţi lua placa suport de pe aparat
şi să aşezaţi fierul pe aceasta sau pe o altă
suprafaţă solidă, stabilă şi orizontală.
4. Umpleţi rezervorul de apă, asigurându-vă că
nu treceţi de marcajul de nive.
5. Desfăşuraţi complet cablul de alimentare (6) şi
conectaţi-l la o priză cu împământare.
6. Setaţi butonul de alimentare principal (13) în
poziţia pornit.
7. Indicatorul luminos "Abur gata de utilizare" (9)
se va aprinde după câteva minute, indicând
faptul că aparatul este pregătit pentru utilizare.
Generatorul de abur va ajunge la starea "Abur
gata de utilizare" după mai mult timp de la
încălzirea iniţială sau după efectuarea
operaţiunii de detartrare (funcţia Calc'n'Clean).
143
SIEMENS

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: