Download  Print this page

Advertisement

Поради щодо
заощадження енергії
Більше всього енергії витрачається на
утворення пари. Щоб заощадити
електроенергію, дотримуйтесь таких порад:
• Починайте прасування з білизни, що
потребує найнижчого температурного
режиму.
Рекомендовану температуру прасування
можна подивитися на ярликах речей.
• Регулюйте вихід пари відповідно до
обраного температурного режиму, згідно з
рекомендаціями даних інструкцій.
• Намагайтеся прасувати білизну, доки вона
ще волога, встановлюючи парорегулятор на
меншу позначку. Таким чином пара
утворюватиметься в середині тканини, а не
в прасці. Якщо ви користуєтесь сушильною
машиною, обирайте програму "під праску".
• Якщо білизна достатньо волога,
парорегулятор можна взагалі вимкнути.
Усунення несправностей
Проблема
Індикатор (12*)
блимає.
Парогенератор не
вмикається.
Праска не
нагрівається.
Коли праску
увімкнено, з неї іде
дим.
Крізь отвори у підошві
тече вода.
132
SI EMENS
Можливі причини
Слід ополоснути бак
парогенератора та фільтр.
• Проблеми зі з'єднанням.
• Не увімкнено кнопку головного
вимикача.
• Не увімкнено кнопку головного
вимикача.
• Обрано низький
температурний режим.
• Під час першого використання:
деякі деталі пристрою на
заводі змащують, тому під час
першого нагрівання праски
може виділятися невелика
кількість диму.
• При подальшому
використанні: можливо,
підошва забруднена.
• Функція пари
використовується перед тим,
як парогенератор розігрівся до
потрібної температури.
• Вода конденсується у трубках,
тому що пар використовується
вперше або довго не
використовувався.
• У парогенераторі утворилося
забагато накипу.
Рекомендації з утилізації
Наші товари постачаються у покращеній
упаковці. Це означає, що для неї використову-
ються матеріали, що не викликають забруд-
нення навколишнього середовища, які слід
віддати до місцевої служби утилізації відходів
як вторинну сировину. У місцевій раді Вашого
міста Ви зможете отримати інформацію про те,
як слід утилізувати старі електропристрої.
Даний пристрій маркований
відповідно до вимог Європейської
директиви 2012/19/EU щодо
електричних та електронних
пристроїв, що вийшли з експлуата-
ції (відходів від електричних та
електронних пристроїв).
Рішення
Ополосніть фільтр та бак
парогенератора, як це описано в даній
інструкції (розділ E).
• Перевірте кабель живлення (6),
штепсель та розетку.
• Установіть головний вимикач (13) на
позначку «I".
• Установіть головний вимикач (13) на
позначку «I".
• Задайте потрібний температурний
режим.
• Це абсолютно нормально та скоро
припиниться.
• Очистіть підошву так, як це описано в
даній інструкції.
• Зменшіть подачу пари під час
прасування з низькою температурою.
• Спрямуйте праску поза зону прасування
та кілька разів натисніть на кнопку
випуску пари, доки не почне виходити
пара.
• Очистіть бак парогенератора так, як
описано в розділі «Calc'n'Clean
Advanced" (E).

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: