Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 131

Hide thumbs

Advertisement

8. Протягом декількох хвилин потрусіть корпус
парової станції, а потім вилийте весь уміст
баку парогенератора в раковину або відро.
Для досягнення найкращого результату
рекомендується виконати цю операцію двічі.
Важливо! Перед тим як знову закрити бак
парогенератора, переконайтеся, що у ньому
зовсім не залишилося води.
9. Установіть фільтр і щільно закрутіть його.
Для того щоб знову запустити лічильник
часу до наступного очищення Calc'n'Clean,
двічі відключіть станцію принаймні на 30
секунд
(увімкн. → 30 сек. вимкн. → увімкн.→
30 сек. вимкн.→ увімкн.)
Ополіскування парової
F
камери праски
Увага! Існує небезпека опіків!
Дана операція дозволяє видалити частки накипу
з парової камери.
Дану процедуру очищення можна проводити
час від часу (приблизно раз на рік), коли після
тривалого використання з жорсткою водою з
підошви праски починають сипатися часточки
накипу.
a) Перевірте, чи праска холодна.
b) Установіть регулятор температури (16) праски
на позначку min.
c) Наповніть резервуар для води водою з крану.
d) Підключіть кабель живлення до електромережі
та установіть головний вимикач (13) на
позначку «I".
e) Зачекайте, доки засвітиться індикатор
готовності пари (9).
f) Якщо парова станція має парорегулятор (11*),
установіть його в максимальне положення.
g) Підніміть праску над кухонною раковиною або
місткою посудиною для збору води.
h) Натисніть кнопку випуску пари (17) та
обережно потрусіть праску. Накип та його
залишки вийдуть з гарячою водою та парою.
Це може зайняти біля 5 хвилин.
i) Установіть регулятор температури (16) праски
на позначку max, не натискаючи на кнопку
випуску пари (17). Вода у паровій камері почне
випаровуватися. Зачекайте, доки не
випариться вся вода, що лишалася в камері.
j) Щоб очистити підошву праски, негайно
видаліть всі залишки бруду провівши гарячою
праскою по сухій бавовняній серветці.
Очищення та догляд
Увага! Існує небезпека опіків!
Перед будь-якими заходами з очищення та
догляду за пристроєм завжди вимикайте
його з розетки.
1. Після прасування вимкніть пристрій з розетки
та дайте йому охолонути перед очищенням.
2. Протріть корпус парової станції, ручку та
корпус праски вологою ганчіркою.
3. Якщо підошву забруднено або на ній є
накип, очистіть її вологою бавовняною
ганчіркою.
4. Якщо синтетична тканина розплавилася під
впли вом занадто високої температури
підошви (20), відключіть подачу пари й
відразу ж зчистіть налиплий матеріал за
допомогою сухої бавовняної тканини,
складеної декілька разів.
5. Ніколи не використовуйте абразивні засоби та
розчинники. Щоб підтримувати поверхню
підошви (20) гладенькою, слід уникати
різкого контакту з металевими предметами.
У жодному разі не використовуйте для
очищення підошви жорсткі губки для миття
посуду й хімічні речовини.
G
Зберігання пристрою
1. Перед тим, як сховати парову станцію, вона
повинна охолонути.
2. Установіть головний вимикач на позначку
«0" (червоний вогник згасне) та відключіть
кабель живлення від електромережі.
3. Спорожніть резервуар для води.
4. Установіть праску на підставку (2) підошвою
донизу й зафіксуйте її, помістивши ніс
праски в передній паз і притиснувши важіль
системи фіксації (14) до нижньої частини
праски.
5. Зберігайте кабель живлення в відсіку для
зберігання (5), а шнур для пари в фіксуйте за
допомогою фіксатору (3). Не згортайте шнури
надто туго.
6. Під час переміщення пристрою тримайте
праску за ручку, як показано на малюнку G.
131
SI EMENS

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: