Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 53

Hide thumbs

Advertisement

problem
mulige årsager
Tryktab ved
Dampudløserknappen er ikke
strygning.
blevet aktiveret i en længere
periode.
Der forekommer
Kan skyldes kondenseret damp
vandpletter på
på strygesålen.
stoffet under
strygning.
Der forekommer
Vandpletter skyldes damp, der
vandpletter på
kondenserer i slangen, når
stoffet ved brug af
apparatet køler ned efter brug.
funktionen
"pulseSteam"
Huset bliver varmt
Dette er helt normalt. Det
under brug.
skyldes, at der kommer damp
gennem slangen under
dampstrygning.
Vandudslip fra
Filteret (4) på siden af
dampstationen.
apparatet er løst.
Strygejernet
Funktionen "pulseSteam" er
holder ikke op
blevet aktiveret efter
med at dampe,
dobbelttryk.
efter at det er
blevet stillet på
sålen.
Hvis ovenstående ikke løser problemet, skal du kontakte autoriseret teknisk service.
Du kan hente vejledningen under Siemens' lokale hjemmesider.
løsning
Brug dampudløserknappen jævnligt. Dette
giver et bedre strygeresultat, da tekstilerne vil
være tørre og dermed nemmere at glatte ud.
Tør strygesålen af, og stryg pletterne uden
damp, indtil de er tørre.
Der kommer ikke længere vanddråber ud af
bundpladen, når funktionen "pulseSteam" har
været brugt i nogen tid.
Anbring slangen på modsatte side, så du ikke
kan røre slangen under strygning.
Stram filteret.
Tryk på knappen igen, og strygejernet holder
straks op med at dampe.
53
SIEMENS

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: