Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 149

Hide thumbs

Advertisement

problemă
Cauze posibile
Murdăria iese prin
• Există o acumulare de calcar sau
talpă.
minerale în rezervorul de abur.
• S-au folosit produse chimice sau
aditivi.
Fierul nu produce
• Boilerul nu este pornit sau
abur.
rezervorul de apă este gol.
• Reglarea aburului este setată la
poziţia minimă.
Articolul de
• Temperatura selectată este prea
îmbrăcăminte
ridicată şi a deteriorat articolul de
călcat se închide la
îmbrăcăminte.
culoare şi/sau se
lipeşte de talpă.
Talpa se colorează
• Aceasta este o consecinţă
în maro.
obişnuită a utilizării.
Aparatul scoate un
• Se pompează apă în rezervorul
sunet de pompare.
de abur.
• Sunetul nu va înceta.
Pierderea presiunii
Butonul de eliberare a aburului a
în timpul călcatului.
fost activat de-a lungul unei
perioade mai lungi de timp.
În timpul călcatului,
Pot fi cauzate de condensarea
aburului pe masa de călcat.
apar pete de apă
pe articolele de
îmbrăcăminte.
În timpul folosirii
Petele de apă sunt cauzate de
funcţiei
condensarea aburului în furtun
"pulseSteam" apar
când se răceşte după folosire.
pete de apă pe
articolele de
îmbrăcăminte.
Furtunul se
Acest lucru este normal. Este
încălzeşte în timpul
cauzat de trecerea aburului prin
utilizării.
furtun în timpul călcatului cu abur.
Scurgere de apă
Filtrul (4) localizat pe o parte a
din boiler.
aparatului are joc.
Fierul de călcat nu
Funcţia "pulseSteam" activată prin
dublu-clic.
încetează să
elibereze abur după
plasarea sa pe
suport (2).
Dacă recomandările de mai sus nu rezolvă problema, luaţi legătura cu centrul de asistenţă tehnică
autorizat.
puteţi descărca acest manual de pe pagina locală a companiei Siemens.
Soluţie
• Utilizaţi apă de la robinet amestecată
50% cu apă distilată sau demineralizată.
Pentru a prelungi funcţionarea optimă a
aburului, combinaţi apa de la robinet cu
apă distilată 1:1. Dacă apa de la robinet
din regiunea dvs. este foarte dură,
combinaţi-o cu apă distilată 1:2.
• Curăţaţi talpa fierului de călcat cu o
cârpă umedă.
• Nu adăugaţi niciodată produse în apă.
• Aduceţi butonul de alimentare principal
(13) în poziţia "I" şi/sau umpleţi
rezervorul de apă.
• Creşteţi fluxul de abur (consultaţi
secţiunea B).
• Selectaţi o temperatură adecvată pentru
materialul pe care îl călcaţi şi curăţaţi
talpa cu o cârpă umedă.
• Curăţaţi talpa fierului de călcat cu o
cârpă umedă.
• Acest lucru este normal.
• Dacă sunetul nu încetează, nu mai
utilizaţi generatorul de abur şi contactaţi
un centru de asistenţă tehnică autorizat.
Utilizaţi butonul de eliberare a aburului la
un anumit interval. Aceasta îmbunătăţeşte
rezultatul călcării întrucât ţesăturile vor fi
uscate şi se vor netezi mai bine.
Ştergeţi husa mesei de călcat şi călcaţi
petele fără abur pentru a le usca.
Se scurg picături de apă din talpa fierului
după un timp de utilizare a funcţiei
"pulseSteam" .
Puneţi furtunul în cealaltă parte pentru a
nu-l atinge în timpul călcatului.
Strângeţi filtrul.
Apăsaţi butonul de declanşare a aburului
încă o dată şi fierul de călcat va înceta
imediat să elibereze abur.
149
SI EMENS

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: