Download  Print this page

Advertisement

Kiitämme teitä slider Sl22
-höyrysilitysaseman valinnasta. Tämä on
Siemens in uusi ammattimainen
höyrysilitysjärjestelmä.
lue huolellisesti laitteen käyttöohjeet ja
säilytä ne mahdollista myöhempää tarvetta
varten.
Johdanto
Lue ohjeet ennen käyttöä. Ne sisältävät
arvokasta tietoa tämän järjestelmän
ainutlaatuisista ominaisuuksista ja neuvoja
helpompaa silitystä varten.
Toivomme, että nautit silittämisestä tämän
höyrysilitysaseman kanssa.
Yleiset turvaohjeet
• Älä jätä silitysrautaa vartioimatta sen ollessa kytkettynä
sähköpistokkeeseen.
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin täytät laitteen vedellä tai
ennen kuin poistat jäljellejäävän veden käytön jälkeen.
• Laitetta on käytettävä ja säilytettävä vakaalla pinnalla.
• Kun laite asetetaan tukitelineelle, on käyttäjän varmistettava
tukitelineen alustan vakaus.
• Älä käytä silitysrautaa, jos se on tippunut,siinä näkyy vaurioiden
merkkejä tai siitävuotaa vettä. Se on vietävä valtuutettuun
huoltokeskukseen tarkistettavaksi ennen kuinsitä voi käyttää
uudelleen.
• Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat toimenpiteet,
esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava valtuutetun
huoltopalvelun tehtäväksi.
• Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja
henkilöt, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai
joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta laitteesta, jos heitä valvotaan
tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen
käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
• Pidä silitysrauta ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lapsien
ulottumattomissa, kun laite on kytketty sähköverkkoon tai jäähtyy.
HUOMIO. Kuuma pinta.
Pinta kuumenee käytön aikana.
70
S I E ME NS
Tärkeää
Ota esille ohjekirjan ensimmäinen sivu, tämä
auttaa sinua ymmärtämään miten laite toimii.
Laite on kansainvälisten turvastandardien
mukainen.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön
eikä missään tapauksessa teollisuuskäyttöön.
Laitetta saa käyttää ainoastaan sen suunniteltuun
käyttötarkoitukseen, eli silittämiseen. Kaikki muu
käyttö katsotaan epäsopivaksi ja siten
vaaralliseksi. Valmistaja ei ole vastuussa
vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
väärinkäytöstä tai käytöstä muuhun
tarkoitukseen.

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: