Download  Print this page

Advertisement

Sfaturi pentru a
economisi energia
Producerea aburilor implică cel mai mare consum
de energie. Pentru a vă ajuta să reduceţi energia
utilizată, urmaţi aceste sfaturi:
• Începeţi prin a călca materialele care necesită
nivelul cel mai mic al temperaturii de călcat.
Verificaţi nivelul temperaturii de călcat
recomandat pe eticheta de pe articolul de
îmbrăcăminte.
• Reglaţi aburii în funcţie de nivelul temperaturii
de călcat selectat, urmând instrucţiunile din
acest manual.
• Încercaţi să călcaţi materialele atunci când mai
sunt încă umede şi reduceţi producerea
aburilor de către fier. Aburii vor fi generaţi în
principal din materialul de călcat decât de către
fier. Dacă uscaţi materialele dumneavoastră cu
ajutorul uscătorului mecanic înainte de a le
călca, setaţi uscătorul pe programul 'uscare
pentru călcat'.
• Dacă materialele sunt destul de umede, opriţi
complet regulatorul de aburi.
Depanare
problemă
Indicatorul luminos
(12*) clipeşte.
Generatorul de
abur nu produce
abur.
Fierul nu se
încălzeşte.
Fierul de călcat
începe să scoată
fum la pornire.
Apa trece prin
găurile din talpă.
148
SI EMENS
Cauze posibile
Boilerul şi filtrul trebuie clătite.
• Există o problemă de conexiune.
• Butonul de alimentare principal nu
este activat.
• Butonul de alimentare principal nu
este activat.
• Temperatura este setată la o poziţie
inferioară.
• În timpul primei utilizări: anumite
componente ale aparatului au fost
unse în fabrică şi pot produce
puţin fum atunci când sunt
încălzite iniţial.
• În timpul utilizării ulterioare: talpa
se poate murdări.
• Funcţia aburului este utilizată
până la atingerea temperaturii
corecte.
• Apa condensează în interiorul
ţevilor deoarece aburul este utilizat
pentru prima dată sau nu a fost
utilizat o perioadă lungă de timp.
• Generatorul de abur conţine prea
mult calcar.
Indicatii pentru renuntarea
la un aparat folosit
Înainte să aruncati un aparat uzat, trebuie să-l
dezafectati complet si să vă debarasati de el în
conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
Detalii referitoare la acestea puteti obtine de la
distribuitorul dumneavoastră, primărie sau
consiliul local.
acest aparat este marcat corespunzător
Directivei Europene 2012/19/UE în
privinta aparatelor electrice si electroni-
ce vechi.
Directiva prescrie cadrul pentru o
preluare înapoi, valabilă în întreaga
UE, si valorificarea aparatelor vechi.
Soluţie
Clătiţi filtrul şi boilerul conform
instrucţiunilor de curăţare din acest
manual (secţiunea E).
• Verificaţi cablul de alimentare (6) la
reţea, ştecherul şi priza.
• Aduceţi butonul de alimentare principal
(13) în poziţia "I".
• Aduceţi butonul de alimentare principal
(13) în poziţia "I".
• Setaţi temperatura la poziţia dorită.
• Acest lucru este complet normal şi va
înceta după o perioadă scurtă.
• Curăţaţi talpa conform instrucţiunilor de
curăţare din acest manual.
• Reduceţi fluxul de abur atunci când
călcaţi la temperaturi mai scăzute.
• Îndepărtaţi fierul de călcat de zona
destinată călcării şi apăsaţi butonul de
eliberare abur până la producerea
aburului.
• Curăţaţi boilerul după cum este descris în
secţiunea „calc'nClean Plus" (E).

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: