Download  Print this page

Advertisement

3. Druk op de stoomvrijgaveknop (17-18*), zodat
de stoom vrijkomt.
Waarschuwing:
Bij het strijken op een lagere temperatuurstand "•"
• Als het apparaat een stoomregelaar (11*)
heeft, zet de stoomregelaar dan op de laagste
stand ("
").
• Als het apparaat geen variabele stoomcontrole
heeft, druk dan steeds slechts enkele
seconden op de stoomvrijgaveknop bij het
strijken op lagere temperaturen.
In beide gevallen; als u ziet dat er water uit de
strijkzool druppelt, zet dan de
temperatuurkeuzeschakelaar (16) op een hogere
stand (controleer of het kledingstuk op een
dergelijke stand mag worden gestreken).
• Wanneer u het strijkijzer gebruikt, is het
mogelijk dat er in het begin wat waterdruppels
samen met de stoom vrijkomen.
Daarom is het raadzaam om het strijkijzer
eerst op de strijkplank of op een doek te
gebruiken.
Tip: voor een beter strijkresultaat kunt u aan het
einde een paar halen zonder stoom strijken om
het kledingstuk te drogen.
"pulseSteam"
functie
Dit apparaat heeft een speciale functie voor het
wegwerken van hardnekkige kreukels.
De stoomstootfunctie "pulseSteam" helpt om
moeilijke kledingstukken, zoals jeans of linnen
tafelkleden, sneller glad te strijken.
Als de stoomknop geactiveerd is geeft de
stoomgenerator drie krachtige stoomstoten af,
zodat de stoom nog dieper in de stof dringt.
1. Zet de temperatuurkeuzeschakelaar (16) op
"•••"
2. Druk kort op de stoomknop (18*) bovenop de
handgreep.
of (afhankelijk van het model)
Druk twee maal kort (dubbelklikken) op de
stoomknop (17) aan de onderkant van de
handgreep
Opmerkingen:
• De stoomstoten kunnen worden stopgezet
door opnieuw kort op de stoomknop te
drukken.
• Er kunnen enkele waterdruppels ontstaan als u
de stoomstootfunctie "pulseSteam" voor het
eerst gebruikt. De waterdruppels verdwijnen
als u de functie enige tijd hebt gebruikt.
"Intelligent steam"
functie
(afhankelijk van het model)
Dit strijksysteem is voorzien van een intelligente
stoomcontrole. Het geeft een kleine hoeveelheid
extra stoom na het loslaten van de stoomknop
(17).
Dit kan altijd worden gestopt door opnieuw kort
de stoomknop in te drukken.
Strijken zonder stoom
Begin met strijken zonder op de stoomknop te
drukken.
C
verticale stoom
Dit kan worden gebruikt om kreukels uit
hangende kleren, gordijnen enz. te
verwijderen.
Waarschuwing!
• richt de stoomstraal nooit op kleding die
iemand op dat moment aan heeft.
• richt de stoom nooit op mensen of dieren.
1. Zet de temperatuurkeuzeschakelaar minstens op
stand "•••".
2. Houd het strijkijzer rechtop, ongeveer op 15
cm van de te strijken kleding.
3. U kunt gordijnen en hangende kleding (jasjes,
pakken, mantels...) stoomstrijken door het ijzer
in een verticale positie te houden en de
stoomknop (17-18*) in te drukken.
Energiebesparingsknop
(afhankelijk van het model)
Als de energiespaarknop (8*) wordt ingedrukt,
kunt u tot 25% energie en 40% waterverbruik
besparen (*) en toch goede strijkresultaten voor
de meeste kleding verkrijgen.
Het is raadzaam om de gewone energiestand
uitsluitend te gebruiken voor dikke en zeer
gekreukte stoffen.
(*) In vergelijking met de maximum stand.
N.B.: Indien u met de "Energiebesparing"-
functie werkt, kan de variabele stoomregeling
en temperatuurregeling nog steeds zoals
aanbevolen worden gebruikt.
41
SI EMENS

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: