Download  Print this page

Advertisement

• Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik
(sikkerhedsstik). For at sikre
korrektjordforbindelse i stikkontakter i Danmark
skalapparatet tilsluttes med en egnet stik-
adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13
ampere)kan bestilles via kundeservice
(reservedel nr. 616581).
• Kontroller, at spændingsangivelsen svarer
tilden, der er angivet på strygejernet, før
dettilsluttes lysnettet.
• Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med
jordforbindelse. Hvis der anvendes en
forlængerledning, skal den have et 16 A
bipolært stik med jordforbindelse.
• Hvis apparatets sikring ryger, fungerer detikke.
For at tage det i brug igen skal denudskiftes af
et autoriseret serviceværksted.
• For at undgå at der under ugunstige
strømforhold kan opstå fænomener som
transiente spændingsfald eller styrkeudsving
anbefales det, at strygejernet tilsluttes et
strømforsyningssystem med en maksimal
impedans på 0.27Ω. Om nødvendigt kan
brugeren spørge det offentlige
forsyningsselskab om systemimpedansen ved
grænsefladepunktet
• Placer aldrig apparatet under vandhanen for at
fylde det med vand.
• Tag stikket ud af stikkontakten, hvis der er
mistanke om fejl og altid efter hver anvendelse.
• El-stikket må ikke fjernes fra stikkontakten ved
at hive i ledningen.
• Nedsænk aldrig strygejernet eller damptanken
i vand eller anden væske.
• Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn,sol,
frost osv.).
vigtigt:
Apparatet når høje temperaturer og producerer
damp under brug, hvilket kan forårsage
skoldning eller forbrænding i tilfælde af ukorrekt
anvendelse.
Dampslangen, basisstationen, metalpladen
nederst på den aftagelige strygeplade (2) og
især strygejernet kan blive varme, når de
bruges. Det er helt normalt.
Ret aldrig dampen mod mennesker eller dyr.
Lad ikke ledningen komme i kontakt med
strygebasen, mens denne er varm.
Vær opmærksom på, at systemet kan fortsætte
med at dampe i kort tid efter deaktivering af
dampudløseren. Dette er en normal funktion.
Beskrivelse
1. Vandbeholder
2. Aftagelig stålplade
3. Opbevaringsmontage til dampslange
4. Afkalkningsfilter "calc'nClean Plus"
5. Ledningsrum
6. Netstik ledning
7. Dampslange
8. Knappen "Energibesparelse" *
9. Styrelys for "Damp klar" / "Automatisk slukning*"
10. "tænd/sluk"-kontrollampe *
11. Variabel dampkontrol *
12. Styrelys for "påfyld vandtank"
/ "Automatisk advarsel om rengøring" *
13. Hovedstrøm 0/I-knap
14. Fikseringssystem til strygejernet "secureLock"
15. Damptank med indbygget kedel
16. Temperaturknap
17. Dampskudsknap
18. Dampskudsknap "XTRM" *
19. Indikator for strygejern
20. Strygesål
21. Strygesålsomslag til tekstilbeskyttelse *
* afhængigt af model
a
Forberedelse
1. Frigør strygejernet fra fikseringssystemet (14)
ved at trække tilbage i håndtaget på
strygejernets hæl.
2. Fjern eventuelle klistermærker eller beskyttel-
sesfolie fra strygesålen.
3. Placer dampstationen på en stabil, jævn og
vandret flade. Du kan fjerne pladen og placere
strygeapparatet derpå på en anden jævn,
stabil og vandret flade
4. Fyld den vandtank. Kontroller, at markeringen
ikke overstiges.
5. Rul ledningen ud, og tilslut den et jordstik.
6. Sæt hovedstrømknappen (13) i positionen "til".
7. Indikatorlampen "Damp klar" (9) tændes efter
nogle minutter for at angive, at apparatet er
klar til brug.
Dampgeneratoren vil kun bruge mere tid på at
opnå tilstanden "Damp klar" ved første
opvarmning eller efter udførelse af afkalkning
(Calc'n'Clean).
Når der allerede findes vand i
dampgeneratoren under almindelig brug, vil
opvarmningstiden til driftstemperatur være
hurtigere.
47
SIEMENS

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: