Download  Print this page

Advertisement

Bedankt voor het aanschaffen van de slider
Sl22, het nieuwe stoomstrijkijzer van
Siemens.
lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en
bewaar deze voor latere raadplegingen.
Inleiding
Lees eerst deze gebruiksinstructies. Ze bevatten
waardevolle informatie over de unieke
kenmerken van dit systeem en enkele hints om
het strijken gemakkelijker voor u te maken.
We hopen dat strijken met dit stoomstrijkijzer een
prettige ervaring is.
algemene veiligheidsinstructies
• Laat het strijkijzer niet onbeheerd achter terwijl het aangesloten is.
• Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat met water
te vullen of alvorens het resterende water na gebruik weg te laten
lopen.
• Het apparaat moet gebruikt en geplaatst worden op een stabiel
oppervlak.
• Als het in zijn ondersteuning geplaatst is, wees er zeker van dat het
oppervlak waarop de ondersteuning staat stabiel is.
• Gebruik het strijkijzer niet nadat het gevallen is,het zichtbare
beschadiging heeft ondergaan of als het water lekt. Het moet dan
gecontroleerd worden door een bevoegd technisch servicecentrum
voordat het opnieuw gebruikt kan worden.
• Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag u eventuele
werkzaamheden of reparaties aan het apparaat, zoals het
vervangen van een defect snoer, alleen laten uitvoeren door
gekwalificeerde medewerkers van een erkend Technisch
Servicecenter.
• Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en
ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, gebrek aan ervaring of kennis als zij dat
onder toezicht doen of aanwijzingen hebben gekregen over hoe zij
dit apparaat op een veilige manier moeten gebruiken en als zij de
daarmee gemoeide risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht
reinigen of er onderhoudswerkzaamheden aan uitvoeren.
• Zorg ervoor dat het strijkijzer en de snoer buiten bereik blijven van
kinderen jonger dan 8 jaar als het aan staat of aan het afkoelen is.
VOORZICHTIG. Heet oppervlak.
Het oppervlak kan heet worden tijdens het gebruik.
38
S I E ME NS
Belangrijk
Klap de eerste pagina van het boekje uit, dit zal u
helpen te begrijpen hoe het apparaat
functioneert.
Dit apparaat voldoet aan alle internationale
veiligheidsnormen.
Dit apparaat is ontworpen voor uitsluitend
huishoudelijk gebruik en derhalve is industriëel
gebruik hiervan uitgesloten.
Dit apparaat mag slechts gebruikt worden voor
de doeleinden waarvoor het ontworpen is, d.w.z.
als strijkijzer. Enig ander soort gebruik wordt
beschouwd als ongeschikt en daardoor
gevaarlijk. De fabrikant kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor enige schade die voortkomt
uit misbruik of ongeschikt gebruik.

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: