Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 60

Hide thumbs

Advertisement

Feilsøking
problem
Sannsynlige årsaker
Indikatorlampen
Varmtvannsbeholderen og filteret må
(12*) blinker.
skylles.
Dampgeneratoren
• Det er et problem med tilkoblingen.
slås ikke på.
• Hovedbryteren er ikke slått på.
Strykejernet
• Hovedbryteren er ikke slått på.
varmes ikke opp.
• Det er valgt en lav
Det kommer røyk
• Ved førstegangsbruk: Noen av
ut av strykejernet
når det er slått på.
• Ved etterfølgende bruk: Strykesålen
Vann kommer ut
• Dampfunksjonen brukes før dampen
gjennom hullene i
strykesålen.
• Vann kondenserer inne i rørene.
• Dampgeneratoren inneholder for mye
Skitt kommer ut av
• Det er opphopning av kalk eller
strykesålen.
• Det har blitt brukt kjemiske produkter
Strykejernet
• Varmtvannsbeholderen er ikke slått
produserer ikke
damp.
• Dampreguleringen er satt på laveste
Under stryking blir
• Den valgte temperaturen er for høy
plaggene mørke
og/eller henger
fast i strykesålen.
Strykesålen blir
• Dette er vanlig etter noen tids bruk.
brun.
Apparatet lager en
• Det pumpes vann inn i
pumpelyd.
• Lyden stopper ikke.
60
SI EMENS
temperaturinnstilling.
komponentene i apparatet er smurt
fra fabrikken, og dette kan forårsake
litt røyk første gang det varmes opp.
kan være skitten.
har nådd riktig temperatur.
Dette skyldes enten at damp brukes
for første gang eller at
dampfunksjonen ikke har vært i bruk
i lang tid.
avsetninger.
mineraler i dampbeholderen.
eller tilsetningsstoffer.
på, eller vannbeholderen er tom.
nivå.
og har skadet plagget.
dampbeholderen.
løsning
Skyll filteret og varmtvannsbeholderen
ved å følge instruksjonene i denne
håndboken (avsnitt E).
• Sjekk strømledningen (6), støpselet og
stikkontakten.
• Sett hovedbryteren (13) på "I".
• Sett hovedbryteren (13) på "I".
• Velg ønsket temperaturinnstilling.
• Dette er helt vanlig og går over etter
en liten stund.
• Rengjør strykesålen ved å følge
instruksjonene i denne håndboken.
• Reduser dampnivået ved stryking på
lave temperaturer.
• Rett strykjernet bort fra strykeområdet,
og trykk på dampknappen til det
produseres damp.
• Rengjør vannsbeholderen som forklart i
avsnittet "Calc'n'Clean Advanced" (E).
• Bruk springvann blandet med 50 %
destillert eller demineralisert vann. For
å forlenge en optimal dampfunksjon
kan du blande springvann med
destillert vann i forholdet 1:1. Hvis
springvannet i ditt distrikt er veldig
hardt, kan du blande vann fra springen
med destillert vann i forholdet 1:2.
• Rengjør strykesålen med en fuktig
klut.
• Bruk aldri tilsetningsstoffer i vannet.
• Sett hovedbryteren (13) på "I" og/eller
fyll vannbeholderen.
• Øk dampnivået (se avsnitt B).
• Velg en temperatur som passer for
materialet som strykes, og rengjør
strykesålen med en fuktig klut.
• Rengjør strykesålen med en fuktig
klut.
• Dette er vanlig.
• Hvis lyden ikke stopper, må du ikke
bruke dampgeneratoren. Kontakt et
autorisert teknisk servicesenter.

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: