Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 43

Hide thumbs

Advertisement

Schoonspoelen van de
F
stoomkamer van het
strijkijzer
voorzichtig! Gevaar voor verbranding!
Deze procedure helpt om kalkaanslag uit de
stoomkamer te verwijderen.
Gebruik deze procedure af en toe (eens per jaar)
wanneer na lang gebruik met hard water
kalkdeeltjes uit de strijzool komen.
a) Controleer of het strijkijzer is afgekoeld.
b) Zet de temperatuurkeuzeschakelaar (16) van
het strijkijzer op de "min" stand.
c) Vul de tank met kraanwater.
d) Steek de snoer in het stopcontact en zet de
aan/uit knop (13) op de stand "I".
e) Wacht totdat het "stoom gereed"
indicatielampje (9) gaat branden.
f) Als het stoomstation voorzien is van een
stoomregelaar (11*), zet die dan op de
maximumstand.
g) Houd het strijkijzer boven de gootsteeen of een
bak om het water in op te vangen.
h) Druk op de stoomknop (17) en schud het
strijkijzer voorzichtig heen en weer. Er komt nu
kokend water en stoom met daarin eventuele
kalkresten en aanslag uit. Dit duurt ongeveer 5
minuten.
i) Zet de temperatuurkeuzeschakelaar (16) van
het strijkijzer op de "max" stand, zonder op de
stoomknop (17) te drukken. Het water in de
stoomkamer begint te verdampen. Wacht
totdat alle water in de stoomkamer verdampt
is.
j) Om de strijkzool schoon te maken kunt u
eventuele aanslag onmiddellijk verwijderen
door het hete strijkijzer over een droge
katoenen doek te strijken.
reiniging &
Onderhoud
Opgelet ! Gevaar voor verbranding!
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het
stopcontact voordat u aan reiniging of
onderhoud ervan begint.
1. Na het strijken, trek de stekker uit het
stopcontact en laat de zoolplaat afkoelen
alvorens te reinigen.
2. Maak de behuizing en de strijkzool schoon met
een droge doek.
3. Als er stof of kalkaanslag op de strijkzool zit,
reinig hem dan met een vochtige katoenen
doek.
4. Als een synthetische stof smelt door een te
hoge temperatuur en aan de strijkzool (20) blijft
plakken, schakel de stoom dan uit en wrijf de
restanten onmiddellijk weg met een dikke,
opgevouwen, droge katoenen doek.
5. Gebruik nooit schuur- of oplosmiddelen. Om
de strijkzool (20) glad te houden, dient hard
contact met metalen voorwerpen te worden
vermeden. Gebruik nooit schuursponsjes of
chemicaliën om de strijkzool te reinigen.
G
Het apparaat bewaren
1. Laat het ijzer eerst altijd afkoelen voordat u het
apparaat bewaart.
2. Stel de stroomknop in op stand "0" (het rode
lampje gaat uit) en trek de stekker van het
stroomsnoer uit het stopcontact.
3. Leeg de watertank.
4. Zet het strijkijzer met de strijkzool op de
onderzetter (2) en zet het vast door de punt
van het strijkijzer in de voorste gleuf te steken
en de bevestigingshendel (14) tegen de hiel
van het strijkijzer te drukken.
5. Berg het netsnoer op in het opbergvak (5) en
de stoomslang in de opberging (3). Rol het
snoer niet te strak op.
6. Houd de handgreep van het strijkijzer vast als
u het apparaat verplaatst, zoals in afbeelding
G te zien is.
Tips om het
energiegebruik te
verminderen
Het produceren van stoom in een strijkijzer kost
de meeste energie. Volg de onderstaande
instrukties om het energiegebruik te
minimaliseren:
• Start de strijkbeurt met de stoffen die de
laagste strijktemperatuur vereisen. Zie hiervoor
het strijklabel in het strijkgoed.
• Zet de stoomregelaar op de geadviseerde
positie behorend bij de strijktemperatuur. Zie
verderop in deze handleiding.
• Strijk stoffen het liefst wanneer ze nog vochtig
zijn. Zet de stoomregelaar dan lager. Als U een
wasdroger gebruikt, benut dan het programma
¨strijkdroog ¨
• Wanneer het strijkgoed vochtig genoeg is, zet
dan de stoomregelaar uit.
43
SI EMENS

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: