Download  Print this page

Advertisement

problem
możliwe przyczyny
Ze stopy żelazka
• Wnętrze zbiornika pary jest
wydobywa się brud.
pokryte kamieniem lub osadami
mineralnymi.
• Zostały użyte środki chemiczne
lub inne dodatki.
Żelazko w ogóle nie
• Bojler nie jest włączony lub
wytwarza pary.
zbiornik na wodę jest pusty.
• Regulacja pary jest ustawiona na
wartość minimalną.
Prasowane ubranie
• Wybrana temperatura jest za
ciemnieje i/lub
wysoka i spowodowała
przywiera do stopy
uszkodzenie ubrania.
żelazka.
Stopa żelazka
• Jest to normalne następstwo
przybrała barwę
użytkowania.
brązową.
Urządzenie wydaje
• Woda jest pompowana do
odgłos pompowania.
zbiornika pary.
• Dźwięk nie ustaje.
Spadek ciśnienia
Przycisk uwalniania pary był
pary podczas
wciśnięty przez dłuższy czas.
prasowania.
Podczas prasowania
Powodem może być para
na ubraniu pojawiają
zgromadzona na desce do
się plamy z wody.
prasowania.
Podczas używania
Pojawianie się plam z wody jest
funkcji "pulseSteam"
spowodowane skraplaniem się
na ubraniu pojawiają
pary w przewodzie w trakcie
się plamy z wody.
schładzania żelazka po
wyłączeniu.
Przewód pary
Jest to normalne. Powoduje to
para, która przechodzi przez
rozgrzewa się w
trakcie używania
przewód podczas prasowania i
żelazka.
rozgrzewa go.
Wyciek wody z
Filtr (4) znajdujący się z boku
bojlera.
urządzenia jest obluzowany.
Żelazko nie
Funkcja "pulseSteam" została
przestaje uwalniać
włączona przez dwukrotne
pary po odstawieniu
naciśnięcie.
go na podstawkę.
Jeżeli problem, który wystąpił, nie jest opisany w powyższej tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym serwisem technicznym.
Ten podręcznik można pobrać z lokalnej strony internetowej firmy Siemens.
rozwiązanie
• Użyć wody bieżącej zmieszanej w 50%
z wodą destylowaną lub
zdemineralizowaną. W celu wydłużenia
optymalnego działania funkcji pary
należy zmieszać wodę bieżącą i
destylowaną w proporcji 1:1. Jeżeli
dostępna w okolicy woda bieżąca jest
bardzo twarda, należy ją zmieszać z
wodą destylowaną w proporcji 1:2.
• Wyczyścić stopę żelazka wilgotną
szmatką.
• Nigdy nie wlewać do wody żadnych
substancji.
• Ustawić wyłącznik główny (13) w pozycji
"I" i/lub napełnić zbiornik na wodę.
• Zwiększyć strumień pary (patrz: część B).
• Wybierz temperaturę odpowiednią dla
prasowanego materiału i wyczyść stopę
żelazka wilgotną szmatką.
• Wyczyścić stopę żelazka wilgotną
szmatką.
• Jest to normalne.
• Jeżeli dźwięk nie ustaje, należy
przestać używać generatora pary i
skontaktować się z autoryzowanym
serwisem technicznym.
Przycisk uwalniania pary należy wciskać
z zachowaniem odstępów czasu.
Poprawia to jakość prasowania, a tkaniny
pozostają suche i bardziej miękkie.
Wytrzeć materiał pokrywający deskę do
prasowania i osuszyć plamy żelazkiem
przy wyłączonej funkcji pary.
Krople wody przestaną wydobywać się
ze stopy żelazka po pewnym czasie
używania funkcji "pulseSteam".
Umieścić przewód po przeciwnej stronie,
tak aby nie można go było dotknąć
podczas prasowania.
Dokręcić filtr.
Wystarczy ponownie nacisnąć na spust i
żelazko od razu przestanie uwalniać
parę.
117
SIEMENS

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: