Download  Print this page

Advertisement

• Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon on
tarkistettava, että jännite vastaa
tyyppikilvessäolevaa jännitettä.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Jatkojohtoa käytettäessä tulee varmistaa, että
siinä on 16A kaksinapainen pistoke
maadoituksella.
• Jos laitteeseen asetettu turvasulake palaa,
laitetulee toimimattomaksi. Laitteen
saattamiseksitoimintakuntoon on se vietävä
valtuutettuun huoltokeskukseen.
• Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai
sytytyksen vaihtelut, vältettäisiin virransyötön
epäsuotuisien olosuhteiden aikana, silitysrauta
on suositeltavaa liittää
virransyöttöjärjestelmään, jonka maksimi-
impedanssi on 0.27Ω. Käyttäjä voi tarvittaessa
pyytää julkiselta energiayhtiöltä liitoskohdan
impedanssin.
• Laitetta ei saa ikinä laittaa hanan alle
vedentäyttämistä varten.
•Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen
käyttökerran jälkeen tai aina kun sen epäillään
olevan vioittunut.
• Pistoketta ei saa irrottaa pistorasiastavetämällä
johdosta.
• Älä ikinä upota silitysrautaa tai
höyrysäiliötäveteen tai muihin nesteisiin.
• Älä jätä laitetta alttiiksi ilmastollisille
tekijöille(sade, aurinko, pakkanen jne.).
Tärkeää:
Laite tulee hyvin kuumaksi ja tuottaa höyryä
käytön aikana, tämä saattaa aiheuttaa
palohaavoja tai –vammoja, jos laitetta ei
käytetä oikein.
Höyryletku, perusasema, irrotettavan
silitysalustan (2) pohjassa oleva metallilevy ja
erityisesti silitysrauta voivat kuumentua käytön
aikana. Tämä on normaalia.
Älä ikinä kohdista höyryä ihmisiä tai eläimiä
kohti.
Älä anna johdon koskettaa silitysraudan
mahdollisesti vielä kuumaa pohjaa.
Huomaa, että järjestelmä voi jatkaa höyryn
syöttöä lyhyen aikaa höyrytyspainikkeen
vapauttamisen jälkeen. Tämä on täysin
normaalia.
Kuvaus
1. Vesisäiliö
2. Irrotettava teräslevy
3. Höyryletkun pidike
4. "calc'nClean Plus" kalkinpoistosuodatin
5. Virtajohdon säilytystila
6. Pistotulppa kaapeli
7. Höyryletku
8. "Energian säästö" -painike *
9. "Höyry valmis" / "Automaattinen sammutus*"
-merkkivalo
10. "Päällä / Pois" -merkkivalo *
11. Höyrynsäädin *
12. "Täytä vesisäiliö" / "Automaattinen
puhdistuksen" -merkkivalo *
13. Virtakytkin
14. Silitysraudan kiinnitysjärjestelmä
"secureLock"
15. Sisäänrakennetun höyrygeneraattorin kotelo
16. Lämpötilansäädin
17. Silitysraudan höyrynäppäin
18. Silitysraudan höyrynäppäin "XTRM" *
19. Silityksen merkkivalo
20. Alusta
21. Pohjan kangassuoja *
* mallista riippuen
a
valmistelut
1. Irrota silitysrauta kiinnitysjärjestelmästä (14)
vetämällä silitysraudan kannassa olevaa vipua
taaksepäin.
2. Irrota merkit tai suojat silityspohjasta.
3. Aseta laite vaakasuoraan vakaalle pinnalle.
Voit irrottaa silitysalustan laitteesta ja asettaa
raudan siihen tai jollekin muulle vakaalle,
vaakasuoralle pinnalle.
4. Täytä vesisäiliö ja varmista, ettet ylitä
tasomerkintää.
5. Kelaa virtajohto (6) auki ja yhdistä se
maadoitettuun pistorasiaan.
6. Aseta virtapainike (13) päälle.
71
SIEMENS

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: