Download  Print this page

Advertisement

• Перед тим, як підключити пристрій
доелектромережі, перевірте, щоб
напругаструму відповідала напрузі,
зазначенійна табличці з характеристиками.
• Даний пристрій слід підключати до
заземленої розетки. У разі використання
подовжувача, перевірте, що в ньому є
двополярнa розеткa на 16 A з заземленням.
• Якщо запобіжник пристроюрозплавляється,
подальше використанняпристрою
неможливе. Щоб пристрійзнову міг
нормально працювати, йогослід віднести до
авторизованого сервіс-центру.
• Щоб запобігти тимчасовому падінню
напруги або блиманню освітлювальних
пристроїв у разі виникнення несприятливих
умов в електромережі, приєднуйте праску
до електромережі з максимальним
опором0.27 Ω.У разі потреби користувач
може звернутися до енергопостачальної
компанії за інформацією про опір мережі у
місці з'єднання
• Ніколи не тримайте пристрій під краном,щоб
набрати в нього води.
• Якщо Вам здається, що пристрій
пошкоджений, негайно відключіть його від
електромережі. Так само відключайте його
від мережі щоразу після використання.
• Не можна витягувати штепсель з
розеткисмикаючи за шнур.
• Ніколи не занурюйте праску
чипарогенератор у воду або в інші рідини.
• Не залишайте пристрій під
дієюнесприятливих погодних умов (під
дощем,на сонці, на морозі та ін.).
Важливо!
Даний пристрій під час використання
розігрівається до високої температури та
генерує пару, це може призвести до опіків від
контакту з гарячими поверхнями чи парою у
випадку не недоцільного використання.
У процесі використання шланг для пари,
парова станція, металева пластина в основі
знімної підставки для праски (2) і особливо
сама праска можуть нагріватися. Це
нормально.
Ніколи не спрямовуйте пару на людей чи тварин.
Слідкуйте, щоб шнур не торкався гарячої
підошви праски.
Майте на увазі, що після відпускання кнопки
випуску пари система може продовжувати
подання пари протягом ще кількох секунд.
Це є нормальним.
Опис пристрою
1. Резервуар для води
2. Знімна підкладка для праски
3. Кріплення для зберігання шнуру для пари
4. Фільтр для видалення накипу "calc'nClean
Plus"
5. Відділення для зберігання кабеля живлення
6. Штепсель kабель
7. Шнур для пари
8. "Енергозберігаюча" кнопка *
9. Індикатор "Готовнiсть пари" / "Автоматичне
вимкнення*"
10. Індикатор увімкнення / вимкнення *
11. Регулятор подання пари *
12. Індикатор "Нестача води"/ "Автоматичний
сигнал про потребу очищення" *
13. Кнопка головного вимикача
14. Система фіксації праски "secureLock"
15. Корпус з парогенератором
16. Регулятор температури
17. Кнопка випуску пари
18. Кнопка випуску пари "XTRM" *
19. Індикатор праски
20. Підошва
21. тканин *
* у деяких моделях
a
Підготовка
1. Від'єднайте праску від системи фіксації (14),
потягнувши донизу важіль, що утримує
нижню частину праски.
2. Зніміть всі етикетки та захисну упаковку з
підошви праски.
3. Установіть пристрій горизонтально на міцну та
стійку поверхню. Можна зняти підкладку для
праски з пристрою та покласти її на іншу міцну,
стійку, горизонтальну поверхню.
4. Наповніть резервуар для води так, щоб вода
не перевищувала відмітку максимального
рівня.
5. Повністю розгорніть кабель живлення та
підключіть його до заземленої розетки.
6. Установіть головний вимикач (13) на
позначку «увімкнено".
7. Через кілька хвилин засвітиться індикатор
готовності пари (9), сигналізуючи про
можливість використання пристрою.
Парогенератор потребує більше часу для
досягнення стану готовності до роботи під час
початкового нагрівання та після проведення
процедури очищення від накипу (Calc'n'Clean).
127
SIEMENS

Advertisement

   Also See for Siemens SL22

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: