Download  Print this page

Siemens SL22 Operating Instructions Manual Page 72

Hide thumbs

Advertisement

7. "Höyry valmis" -merkkivalo (9) syttyy useiden
minuuttien jälkeen ilmoittaen, että laite on
valmis käytettäväksi.
Höyry-yksikön "Höyry valmis" -tilan saavuttaminen
vaatii enemmän aikaa vain ensimmäisellä
kuumennuskerralla, tai kalkinpoistotoiminnon
(Calc'n'Clean) suorittamisen jälkeen.
Kun vettä on höyry-yksikössä normaalin käytön
aikana, käyttölämpötilan saavuttaminen on
nopeampaa.
8. Tässä laitteessa on sisäänrakennettu
vesitason anturi. "Täytä vesisäiliö" -merkkivalo
(12*) syttyy, kun vesisäiliö on tyhjä.
tai (mallista riippuen):
Jos "höyry valmis" -merkkivalo (9) syttyy eikä
höyryä tule höyrytyspainiketta (17-18*)
painaessa, täytä vesisäiliö.
Tärkeää:
• Hanavettä voidaan käyttää.
Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa
sekoittamalla hanavettä pullotettuun veteen
suhteessa 1:1. Jos alueesi hanavesi on erittäin
kovaa, sekoita hanavettä pullotettuun veteen
suhteessa 1:2.
Voit tiedustella veden kovuutta paikalliselta
vesilaitokselta.
• Vesisäiliö voidaan täyttää milloin tahansa
laitetta käytettäessä.
• Välttyäksesi vahingoilta ja/tai saastumiselta
vesisäiliössä ja kuumavesisäiliössä, älä käytä
hajustettua vettä, viinietikkaa, tärkkiä,
kalkinpoistoaineita, lisäaineita tai mitään muita
kemikaaleja.
Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi
takuun.
• Älä käytä kuivausrumpujen, ilmastointilaitteiden
tai vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä
laite on tarkoitettu käytettäväksi normaalilla
hanavedellä.
• Silitysrautaa ei ole suunniteltu pidettäväksi
pystysuorassa. Aseta silitysrauta aina
vaakasuorassa silityspohjan (2) päälle.
• Silitysalusta voidaan asettaa laitteessa sitä
varten olevaan syvennykseen tai johonkin
muuhun paikkaan silitysalueen lähellä.
Älä ikinä aseta silitysrautaa vaakasuoraan
asentoon ilman silitysalustaa!
• Ensimmäisellä käyttökerralla rauta saattaa
tuottaa höyryjä ja hajuja yhdessä valkoisten
hiukkasten kanssa silityspohjasta. Tämä on
normaalia ja loppuu muutaman minuutin
kuluttua.
• Painettaessa höyrynäppäintä vesisäiliöstä
saattaa kuulua pumppaava ääni. Tämä on
tavallista ja osoittaa, että vettä pumpataan
höyrysäiliöön.
72
SI EMENS
lämpötilan
säätäminen
1. Tarkista vaatteen silitysohje määrittääksesi
oikean silityslämpötilan.
2. Käännä lämpötilavalitsin (16) vaadittuun
asetukseen:
Keinokuidut
••
Silkki – Villa
•••
Puuvilla – Pellava
3. Merkkivalo (19) palaa silloin, kun rauta
lämpenee ja vastaavasti sammuu, kun rauta
saavuttaa valitun lämpötilan.
Ohjeita:
• Lajittele vaatteet pesuohjeiden mukaan,
aloittaen aina vaatteista, jotka on silitettävä
alhaisimmalla lämpötilalla.
• Jos et ole varma vaatteen kankaasta, aloita
silitys alhaisella lämpötilalla ja päätä oikea
lämpötila silittämällä pienen alan kohdasta,
joka ei näy vaatetta käytettäessä.
B
Silittäminen höyryllä
Höyryn voimakkuutta säädetään silityksen
aikana höyrysäätimellä.
1. Käännä lämpötilavalitsin (16) vaadittuun
asetukseen.
2. mallista riippuen:
Aseta höyrymäärä tarpeidesi mukaan
höyrysäädintä (11*) käyttäen.
Normaalikäytössä valitse yksi seuraavista
suositelluista asetuksista:
lämpötila
••
•••
3. Paina höyrytyspainiketta (17-18*) aktivoidakse-
si höyrytystoiminnon.
Höyrynsäätö

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: