Download  Print this page

De Registratie Van Een Verbonden Apparaat Verwijderen; Functie Voor Automatisch Verbinding; Overige Functies; Menu-items Aanpassen - Menu - Sony MEX-BT5000 Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

Speaker Sel*
4
(luidspreker selecteren)
De voorluidspreker instellen waarmee u de
beltoon, kiestoon en het stemgeluid van de
andere persoon wilt uitvoeren.
– "FR-L" (
): uitvoeren via het linkerkanaal van
z
de voorluidsprekers.
– "FR-R": uitvoeren via het rechterkanaal van de
voorluidsprekers.
– "Front": uitvoeren via beide voorluidsprekers.
Security
Persoonlijke gegevens in de volgende menu's
vergrendelen met een 4-cijferig wachtwoord
(pagina 18).
"Dialed Calls", "Received Calls", "Phonebook",
"Preset Dial", "Receive PB"
Als u de beveiliging instelt, wordt "Security
Locked" weergegeven wanneer de bovenstaande
menu's worden gebruikt.
Als u de beveiliging wilt uitschakelen, selecteert
u "Unlock" en voert u het wachtwoord in.
*1 Als "Security" is ingesteld, wordt "Security Locked"
weergegeven en is bediening niet mogelijk.
*2 Als u een teken gebruikt dat niet kan worden
weergegeven op dit systeem, wordt dit teken niet
goed weergegeven.
*3 Afhankelijk van de mobiele telefoon, is het mogelijk
dat de beltoon van dit systeem wordt uitgevoerd,
zelfs als "Cellular" is ingesteld.
*4 Kan worden geconfigureerd tijdens een gesprek.
Opmerking
Als u "Initialize" selecteert bij de instelling Security,
worden alle opgeslagen gegevens verwijderd ("Dialed
Calls", "Received Calls", "Phonebook" en "Preset
Dial").
De registratie van een verbonden
apparaat verwijderen
1
Druk op (Bluetooth).
Het Bluetooth-functiemenu wordt
weergegeven.
2
Selecteer "Connectivity" c "Handsfree
Devices" of "Audio Devices".
De lijst met geregistreerde apparaten wordt
weergegeven.
3
Selecteer het apparaat dat u wilt
verwijderen.
4
Selecteer "Delete" c "yes".
Als u alle apparaten in de selectielijst wilt
wissen, selecteert u "Delete All" in stap 4.
Functie voor automatisch
verbinding maken
Als het contactslot van de auto in de ACC-positie
staat, maakt dit systeem automatisch opnieuw
verbinding met het Bluetooth-apparaat waarmee
als laatste verbinding is gemaakt.

Overige functies

Menu-items aanpassen —
MENU
1
Druk op (MENU).
2
Duw de joystick omhoog/omlaag tot
het gewenste menu-item wordt
weergegeven en duw de joystick
vervolgens naar rechts.
De items worden als volgt gewijzigd:
Setup y Display y Receive Mode
y Sound
3
Duw de joystick omhoog/omlaag tot
de gewenste instelling wordt
weergegeven en duw de joystick
vervolgens naar rechts.
De digitale aanduiding wordt naar de
rechterkant verplaatst (instelling selecteren).
4
Duw de joystick omhoog/omlaag om
de instelling te selecteren en druk op
de joystick.
De instelling is voltooid.
5
Druk op (MENU).
Het display keert terug naar de normale
weergave-/ontvangststand.
Opmerking
De weergegeven items zijn afhankelijk van de bron en
de instelling.
Tips
• Druk op de joystick om naar het volgende
menuniveau te gaan.
• Duw de joystick naar links in stap 5 tot "EXIT" wordt
weergegeven en druk vervolgens op de joystick in
plaats van op (MENU).
• U kunt het menu Sound direct openen door op
(SOUND) op de kaartafstandsbediening te drukken.
De volgende items kunnen worden ingesteld
(volg de paginaverwijzing voor meer informatie):
"
" geeft de standaardinstellingen aan.
z
Instellingen
Clock Adjust (pagina 6)
CT (kloktijd)
Instellen op "on" of "off" (
Beep
Instellen op "on" (
) of "off".
z
vervolg op volgende pagina
) (pagina 14, 15).
z
t
21

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: