Download  Print this page

Overige Functies; De Geluidsinstellingen Wijzigen; De Geluidskenmerken Wijzigen; De Equalizercurve Aanpassen - Eq3 - Sony CDX-GT640UI Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Overige functies

De geluidsinstellingen wijzigen

De geluidskenmerken wijzigen

1
Druk herhaaldelijk op de selectietoets
tot het gewenste item wordt
weergegeven.
2
Draai de regelknop om het
geselecteerde item aan te passen.
3
Druk op
(BACK).
De instelling is voltooid en het scherm keert
terug naar de normale ontvangst-/
weergavestand.
De volgende items kunnen worden ingesteld
(volg de paginaverwijzing voor meer informatie):
EQ3
Een equalizercurve selecteren uit 7 muziektypen
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM of OFF).
DSO (dynamische soundstage-indeling)
Het geluid van de luidsprekers wordt verbeterd.
De DSO-stand selecteren: "1", "2", "3" of
"OFF". Hoe groter het getal, des te duidelijker
het effect.
LOW*
1
, MID*
1
, HI*
BAL (balans)
De geluidsbalans tussen de linker- en
rechterluidsprekers aanpassen.
FAD (fader)
Het relatieve geluidsniveau tussen de voor- en
achterluidsprekers aanpassen.
SUB*
2
(subwoofervolume)
Het volume van de subwoofer aanpassen.
AUX*
3
(AUX-niveau)
Het volume aanpassen voor elk aangesloten
randapparaat: "+18 dB" – "0 dB" – "–8 dB".
Bij deze instelling hoeft het volume tussen
bronnen niet worden aangepast.
*1 Als EQ3 is ingeschakeld.
*2 "ATT" wordt weergegeven bij de laagste instelling
en u kunt deze instelling maximaal 21 stappen
aanpassen.
*3 Als AUX-bron is ingeschakeld (pagina 22).
20
1
(pagina 20)
De equalizercurve aanpassen
— EQ3
Met "CUSTOM" bij EQ3 kunt u zelf
equalizerinstellingen opgeven.
1
Selecteer een bron en druk
herhaaldelijk op de selectietoets om
"EQ3" te selecteren.
2
Draai de regelknop om "CUSTOM" te
selecteren.
3
Druk herhaaldelijk op de selectietoets
tot "LOW", "MID" of "HI" wordt
weergegeven.
4
Draai de regelknop om het
geselecteerde item aan te passen.
Het volume kan worden aangepast in stappen
van 1 dB, van –10 dB tot +10 dB.
Herhaal stap 3 en 4 om de equalizercurve aan
te passen.
Als u de fabrieksinstelling voor de
equalizercurve wilt herstellen, houdt u de
selectietoets ingedrukt voordat het instellen is
voltooid.
5
Druk op
(BACK).
De instelling is voltooid en het scherm keert
terug naar de normale ontvangst-/
weergavestand.
Tip
Andere equalizertypen kunnen ook worden
aangepast.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony CDX-GT640UI