Download  Print this page

Genieten Van Geavanceerde Sound-functies - Advanced Sound Engine; De Geluidskwaliteit Selecteren - Eq7-voorkeuze; De Equalizercurve Aanpassen - Eq7-instelling - Sony CDX-GT450U Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

*1 Verborgen als "SET POSITION" op "OFF" is
ingesteld.
*2 Als de audio-uitvoer is ingesteld op "SUB-OUT"
(pagina 18).
*3 Wanneer AUX-bron is ingeschakeld (pagina 19).
Genieten van geavanceerde
sound-functies — Advanced
Sound Engine
Advanced Sound Engine, Sony's nieuwe sound-
engine, creëert met digitale signaalverwerking
een ideaal sound-field in de auto. Advanced
Sound Engine omvat de volgende functies: EQ7,
Luisterpositie, DM+ Geavanceerd, Versterking
Lage Tonen Achter.
De geluidskwaliteit selecteren
— EQ7-Voorkeuze
U kunt een equalizercurve selecteren uit 7
equalizercurven ("XPLOD," "VOCAL,"
"EDGE," "CRUISE," "SPACE," "GRAVITY,"
"CUSTOM" of "OFF").
1
Druk tijdens ontvangst/weergave op
de selectietoets.
2
Draai de regelknop tot "EQ7 PRESET"
wordt weergegeven en druk op de
regelknop.
3
Draai de regelknop tot de gewenste
equalizercurve wordt weergegeven en
druk op de regelknop.
4
Druk op
(BACK).
Het display keert terug naar de normale
ontvangst-/weergavestand.
U kunt de equalizercurve annuleren door "OFF"
te selecteren in stap 3.
Tip
Voor iedere bron kan de equalizercurve in het
geheugen worden opgeslagen.
16
De equalizercurve aanpassen
— EQ7-instelling
Met "CUSTOM" bij EQ7 kunt u uw eigen
equalizerinstellingen maken.
1
Selecteer een bron en druk op de
selectietoets.
2
Draai de regelknop tot "EQ7 SETTING"
wordt weergegeven en druk op de
regelknop.
3
Draai de regelknop tot "BASE" wordt
weergegeven en druk op de
regelknop.
U kunt een equalizercurve kiezen als basis om
verder aan te passen.
Als u een vooraf ingestelde equalizercurve
niet wilt aanpassen, gaat u rechtstreeks naar
stap 5.
4
Selecteer de equalizercurve door de
regelknop te draaien en druk op de
regelknop.
5
De equalizercurve instellen.
1 Selecteer het frequentiebereik door de
regelknop te draaien en druk op de
regelknop.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
2 Pas het volumeniveau aan door de
regelknop te draaien en druk op de
regelknop.
Het volume kan worden aangepast in
stappen van 1 dB, van –6 dB tot +6 dB.
Herhaal stap 1 en 2 als u andere
frequentiebereiken wilt aanpassen.
6
Druk twee keer op
De equalizercurve wordt opgeslagen in
"CUSTOM" en het display keert terug naar de
normale ontvangst-/weergavestand.
(BACK).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT450U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • sergey Jul 16, 2013 10:16:
    SONY CDX GT450 kjhkhoihp'​jhvg