Download  Print this page

Aan De Slag; Het Systeem Opnieuw Instellen; De Klok Instellen; Het Voorpaneel Verwijderen - Sony MEX-BT5000 Operating Instructions Manual

Bluetooth audio system.
Hide thumbs

Advertisement

Aan de slag

Het systeem opnieuw instellen

Voordat u het systeem voor het eerst gebruikt of
na het vervangen van de accu of het wijzigen van
de aansluitingen, moet u het systeem opnieuw
instellen.
Maak het voorpaneel los en druk met een puntig
voorwerp, zoals een balpen, op RESET.
Opmerking
Als u op RESET drukt, worden de klokinstelling en
bepaalde opgeslagen gegevens gewist.

De klok instellen

De digitale klok werkt met het 24-uurs systeem.
1
Druk op (MENU).
2
Duw de joystick omhoog/omlaag tot
"Setup" wordt weergegeven en duw de
joystick vervolgens naar rechts.
3
Duw de joystick omhoog/omlaag tot
"Clock Adjust" wordt weergegeven en
duw de joystick vervolgens naar
rechts.
4
Duw de joystick omhoog/omlaag om
de uren en minuten in te stellen.
Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen,
duwt u de joystick naar links/rechts.
5
Nadat de klok is ingesteld, drukt u op
de joystick.
De klok begint te lopen.
Tip
U kunt de klok automatisch instellen met de RDS-
functie (pagina 15).
6

Het voorpaneel verwijderen

U kunt het voorpaneel van het systeem
verwijderen om diefstal te voorkomen.
Waarschuwingstoon
Wanneer u het contact in de stand OFF zet
zonder het voorpaneel te verwijderen, hoort u
gedurende enkele seconden de
waarschuwingstoon.
U hoort de waarschuwingstoon alleen als de
ingebouwde versterker wordt gebruikt.
1
Druk op (OFF).
RESET
toets
Het systeem wordt uitgeschakeld.
2
Druk op (OPEN).
Het voorpaneel wordt omlaag geklapt.
3
Schuif het voorpaneel naar rechts en
trek de linkerzijde van het voorpaneel
voorzichtig naar u toe.
1
Opmerkingen
• Laat het voorpaneel niet vallen en druk niet te hard
op het voorpaneel en het display.
• Stel het voorpaneel niet bloot aan hitte/hoge
temperaturen of vocht. Laat het voorpaneel niet
achter in een geparkeerde auto of op het
dashboard/de hoedenplank.
2

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MEX-BT5000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: