Download  Print this page

Aan De Slag; Disks Die Kunnen Worden Afgespeeld Op Dit Apparaat; Het Apparaat Opnieuw Instellen; De Demo-stand Annuleren - Sony CDX-GT450U Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Aan de slag

Disks die kunnen worden
afgespeeld op dit apparaat
U kunt CD-DA's (ook met CD TEXT) en
CD-R's/CD-RW's (MP3-/WMA/AAC-bestanden
(pagina 21)) afspelen met dit apparaat.
Soorten disks
CD-DA
MP3
WMA
AAC

Het apparaat opnieuw instellen

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt of
na het vervangen van de accu of het wijzigen van
de aansluitingen, moet u het apparaat opnieuw
instellen.
Maak het voorpaneel los (pagina 7) en druk met
een puntig voorwerp, zoals een balpen, op de
RESET-toets (pagina 8).
Opmerking
Als u op de RESET-toets drukt, worden de
klokinstelling en bepaalde opgeslagen gegevens
gewist.

De DEMO-stand annuleren

U kunt het demonstratiescherm annuleren dat
wordt weergegeven tijdens het uitschakelen.
1
Houd de selectietoets ingedrukt.
Het instelscherm wordt weergegeven.
2
Draai de regelknop tot "DEMO" wordt
weergegeven en druk op de
regelknop.
3
Selecteer "DEMO-OFF" door de
regelknop te draaien en er vervolgens
op te drukken.
Het instellen is voltooid.
4
Druk op
(BACK).
Het display keert terug naar de normale
ontvangst-/weergavestand.
6
Label op de disk

De klok instellen

De digitale klok werkt met een 24-uurs-
aanduiding.
1
Houd de selectietoets ingedrukt.
Het instelscherm wordt weergegeven.
2
Draai de regelknop tot "CLOCK-ADJ"
wordt weergegeven en druk
vervolgens op de regelknop.
De aanduiding voor het uur gaat knipperen.
3
Stel de uren en minuten in door de
regelknop te draaien.
Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen,
drukt u op (SEEK) –/+.
4
Druk op de selectietoets na het
instellen van de minuten.
Het instellen is voltooid en de klok begint te
lopen.
Als u de klok wilt weergeven, drukt u op
(DSPL). Druk nogmaals op (DSPL) als u naar
het vorige scherm wilt terugkeren.
Tip
U kunt de klok automatisch instellen met de RDS-
functie (pagina 12).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT450U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • sergey Jul 16, 2013 10:16:
    SONY CDX GT450 kjhkhoihp'​jhvg